C-polis

Een C-polis is een collectieve pensioenvorm die door de werkgever en werknemer samen is afgesloten. De werknemer kon zelf kiezen bij welke aanbieder de pensioenopbouw ging plaatsvinden en daar zelf rechtstreeks de overeenkomst mee aangaan. De werknemer is in dat geval ook de verzekeringnemer. De werkgever bood vaak wel een financiƫle bijdrage aan. Sinds de nieuwe pensioenwet die per 1 januari 2007 is ingegaan, is het niet meer mogelijk C-polissen af te sluiten. Oude C-polissen blijven gehandhaafd mits de werknemer werkzaam blijft bij dezelfde werkgever. Bij overgang naar een nieuwe werkgever wordt de C-polis omgezet naar een B-polis. Het verschil is dat de werkgever bij de B-polis zelf de aanbieder aanwijst en daarmee ook de verzekeringnemer is.