Brede herwaardering

Voor lijfrentepolissen is op 1 januari 1992 de Wet Brede Herwaardering ingevoerd. Vanaf dat moment werden geen kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule meer afgesloten. Bovendien zijn strengere regels gaan gelden voor de opbouw van lijfrentekapitaal. Door invoering van de wet werd geprobeerd de opbouw van vermogen via een kapitaalverzekering te beperken. Zo kon na invoering van de wet alleen fiscaal vriendelijk kapitaal worden opgebouwd als er sprake was van een mogelijk pensioentekort, terwijl de inleg voorheen niet was gekoppeld aan een pensioengat. Wanneer mensen die hun polis hebben afgesloten voor de Brede Herwaardering de overstap maken naar een bankspaarproduct (bijvoorbeeld naar BND), dan valt de polis na de overstap onder het nieuwe regime.