Boxenstelsel (box 1, 2, 3)

In Nederland kent de wet 3 belastbare inkomens: in box 1, box 2 en in box 3. U kunt zelf berekenen hoeveel belasting u moet betalen door de tarieven uit de verschillende boxen toe te passen op uw inkomen(s).

Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en wonen, progressief tarief;
Box 2: Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang, tarief 25%;
Box 3: Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen, tarief 30%.