BND Wereld Indexfonds

Het BND Wereld Indexfonds belegt haar vermogen in het Vanguard FTSE Developed World II Common Contractual Fund. Dit fonds is een indexfonds: het hanteert een passieve beleggingsstrategie door het rendement van de wereldwijd gespreide FTSE Developed Index te volgen (total return, netto dividend). Het fonds belegt in de 2.074 grootste bedrijven die in 24 landen in Europa, Noord-Amerika en Azië / Pacific aan de beurs genoteerd zijn.

Verschil BND Wereld Indexfonds Unhedged vs. BND Wereld Indexfonds Hedged

De aandelen in beide fondsen zijn niet alleen in euro’s, maar ook in andere valuta genoteerd. Hierdoor bestaat er een valutarisico. Dit risico wordt in het Unhedged fonds niet afgedekt. In het Hedged fonds wordt dit risico binnen het fonds afgedekt.