BND Small Cap Wereld Indexfonds

Het BND Small Cap Wereld Indexfonds belegt haar vermogen in het Vanguard Global Small-Cap Index Fund. Dit fonds is een indexfonds: het hanteert een passieve strategie door het rendement van de wereldwijd gespreide MSCI World Small Cap Index te volgen (total return, netto dividend, EUR). Het fonds belegt (per april 2016) in 4.169 aandelen van bedrijven met een kleine marktkapitalisatie die in 23 ontwikkelde landen in Noord-Amerika, Europa en Azië/Pacific aan de beurs genoteerd zijn. De aandelen in het fonds zijn dus niet alleen in euro’s, maar ook in andere valuta genoteerd. Hierdoor bestaat er een valutarisico. Dit risico wordt niet afgedekt. Er wordt belegd op basis van volledige fysieke replicatie, oftewel er wordt in alle aandelen van de index belegd en niet slechts in een kleine selectie van de index.