BND Euro Staatsobligatiefonds Lang

Het BND Euro Staatsobligatiefonds Lang belegt haar vermogen uitsluitend in staatsobligaties van de meest kredietwaardige landen in de eurozone. Hierdoor hebben de participanten de hoogst mogelijke zekerheid dat de jaarlijkse couponrente wordt betaald en de lening aan het einde van de looptijd wordt afgelost. De staatsobligaties waarin wordt belegd hebben een lange looptijd. Hierdoor dekt het fonds (deels) het risico van een lagere rente op de pensioendatum af. Door de langere looptijd zijn de koersbewegingen van het fonds groter dan die van het BND Euro Staatsobligatiefonds Kort. De gemiddeld gewogen looptijd van het fonds is ongeveer 15 jaar.