BND Euro Staatsobligatiefonds Kort

Het BND Euro Staatsobligatiefonds Kort belegt haar vermogen uitsluitend in staatsobligaties van de meest kredietwaardige landen in de eurozone. Hierdoor hebben de participanten de hoogst mogelijke zekerheid dat de jaarlijkse couponrente wordt betaald en de lening aan het einde van de looptijd wordt afgelost. De staatsobligaties waarin wordt belegd hebben een looptijd tot ongeveer 10 jaar. De gemiddeld gewogen looptijd is ongeveer 5 jaar.