BND Euro Staatsobligatiefonds Kort Inflatie

Het BND Euro Staatsobligatiefonds Kort Inflatie belegt haar vermogen uitsluitend in inflatie geïndexeerde staatsobligaties van de meest kredietwaardige landen in de eurozone. Hierdoor hebben de participanten de hoogst mogelijke zekerheid dat de jaarlijkse couponrente wordt betaald en de lening aan het einde van de looptijd wordt afgelost. Omdat de hoofdsom van inflatie geïndexeerde staatsobligaties doorlopend wordt gecorrigeerd voor de gerealiseerde inflatie wordt de opgebouwde waarde beschermd tegen een onverwacht stijgende inflatie. De staatsobligaties waarin wordt belegd hebben een looptijd tot ongeveer 10 jaar. De gemiddeld gewogen looptijd is ongeveer 5 jaar.