BND Euro Obligatie Indexfonds

Het BND Euro Obligatie Indexfonds belegt haar vermogen in 2 indexfondsen van Vanguard: de helft in het Vanguard Euro Government Bond Index Fund (ongeveer 700 staatsobligaties van diverse eurolanden) en de helft in het Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund (ongeveer 2.200 wereldwijd gespreide in euro genoteerde bedrijfs- en andere nietstaatsobligaties).