BND Emerging Markets Indexfonds

Het BND Emerging Markets Indexfonds belegt haar vermogen in het Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund. Dit fonds is een indexfonds: het hanteert een passieve strategie door het rendement van de wereldwijd gespreide MSCI Emerging Markets Index te volgen (total return, netto dividend). Het fonds belegt (per april 2016) in 854 aandelen van bedrijven die in 23 opkomende landen in Europa, Afrika, Latijns-Amerika en Azië aan de beurs genoteerd zijn. De aandelen in het fonds zijn dus niet alleen in euro’s, maar ook in andere valuta genoteerd. Hierdoor bestaat er een valutarisico. Dit risico wordt niet afgedekt. Er wordt belegd op basis van volledige fysieke replicatie, oftewel er wordt in alle aandelen van de index belegd en niet slechts in een kleine selectie van de index.