Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW)

De BEW is een geblokkeerde beleggingsrekening waarmee fiscaal vriendelijk kapitaal wordt opgebouwd voor de aflossing van de eigenwoningschuld. De opbouw vindt plaats in box 1, waardoor 1,2% vermogensrendementsheffing wordt ‘bespaard’. Dit kan alleen binnen de grenzen van een bepaalde vrijstelling, de vrijstelling kan jaarlijks verschillen. De rekening heeft een looptijd van minimaal 15 jaar en maximaal 30 jaar. De inleg moet voldoen aan de 1-10 bandbreedte-eis en wordt belegd in obligaties of aandelen. De rekening kan slechts één keer worden gedeblokkeerd. Het opgebouwde kapitaal dient gebruikt te worden voor de aflossing van de hypotheekschuld. Op dat moment wordt geen belasting geheven over het vrijgekomen bedrag.