Banksparen

Als u een pensioentekort / pensioengat heeft, kunt u belastingvrij vermogen opbouwen voor uw pensioen. Bij banksparen betaalt u alleen belasting als u het tegoed laat uitbetalen, in tegenstelling tot bij een spaarrekening betaalt u over het bedrag op de bankspaarrekening geen vermogensbelasting. Om van dit belastingvoordeel gebruik te maken kunt u een lijfrenterekening (ook wel pensioenrekening) openen bij Brand New Day.

Wet Banksparen

Op 1 januari 2008 is de Wet Banksparen van kracht gegaan. Deze wet maakt het voor banken en beleggingsinstellingen (zoals Brand New Day) mogelijk om fiscaal vriendelijke producten aan te bieden.