Bandbreedte

Bandbreedte is een door de fiscus bepaalde maximale verhouding tussen de hoogte van uw premiebetalingen in een bepaalde periode. De verhouding is 1:10, concreet betekent dit dat de som van alle inleggen in een contractjaar niet meer dan tien keer zo groot (of klein) mag zijn dan de som van alle inleggen in enig ander contractjaar. Dit is een voorwaarde waaraan voldaan moet worden om fiscaal voordelig kapitaal op te bouwen met een Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) voor de aflossing van de hypotheekschuld. Aan de eis moet gedurende de gehele looptijd van de rekening worden voldaan. Deze bandbreedte kan niet meer worden aangepast wanneer, nadat door het doen van inleg is bepaald wat deze is.