B-polis

De B-polis is een collectieve pensioenvorm. Een werkgever mag volgens de Pensioenwet voor zijn werknemer een pensioenvoorziening regelen bij een daartoe bevoegde aanbieder. Dit wordt ook wel de B-polis genoemd. De werkgever is dan de verzekeringsnemer.