Asset allocatie

Asset allocatie is het proces waarbij wordt bepaald hoe de beleggingsportefeuille verdeeld dient te worden. Bij Brand New Day kan dat over aandelen en obligaties.