AOW (Algemene Ouderdomswet)

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen van de Rijksoverheid. De AOW vormt de 1e pijler van het pensioenstelsel. Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt automatische AOW op. De hoogte van de AOW wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van het minimumloon.