AFM (Autoriteit Financiële Markten)

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een onafhankelijke gedragstoezichthouder op de financiële markt en zorgt ervoor dat banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen zich aan de wetten en regels houden. Wanneer een financiële partij zich niet aan de wetten en regels houdt kan de AFM formele maatregelen nemen zoals een openbare waarschuwing, een vergunning intrekken of een boete opleggen.