Afkopen

Het is mogelijk een lijfrentepolis vroegtijdig te beëindigen, dit heeft echter wel fiscale gevolgen. Wanneer de opbouw van een lijfrente niet elders wordt voortgezet, wordt de afkoopwaarde bijgeteld bij het inkomen (box 1). Er wordt dan loonheffing ingehouden volgens een vast tarief van 52%. Daarnaast moet een revisierente worden betaald om het door de Belastingdienst geleden renteverlies te compenseren. De revisierente bedraagt 20%. Dit kan betekenen dat je 72% van de opgebouwde waarde aan belasting moet betalen. Als de polis elders (fiscaal geruisloos) voortgezet wordt, gelden de bovenstaande consequenties niet.