Afkoopformulier / afkoopofferte

Een afkoopformulier (ook wel afkoopofferte) is onderdeel van het overstapproces (ook wel overboekproces). U ontvangt deze van uw huidige aanbieder nadat zij de overstapbrief hebben ontvangen. Het afkoopformulier dient u te ondertekenen en te retourneren samen met een kopie van uw legitimatiebewijs aan ons of uw huidige aanbieder.

Let op: als u er zeker van wilt zijn dat het overstapproces niet onnodig lang duurt, stuur het afkoopformulier dan eerst naar ons. Dan monitoren wij het overstapproces en ondernemen actie indien nodig.