Actieve deelnemer

U bent een actieve deelnemer als u als werknemer pensioen opbouwt via de pensioenregeling van uw huidige werkgever. Er worden dan pensioenrechten opgebouwd bij een pensioenfonds, levensverzekeraar of premiepensioeninstelling (PPI).