Wat is het afdekken van het valutarisico? #vraagvandemaand

Wat is ‘het afdekken van het valutarisico’?

Binnen het BND Wereld Indexfonds wordt het valutarisico afgedekt. Maar wat is dat valutarisico eigenlijk? En waarom wordt het door Brand New Day afgedekt?

Het valutarisico

Het BND Wereld Indexfonds belegt in een zeer breed gespreide internationale aandelenportefeuille. Er wordt namelijk in de (ongeveer) 1.700 grootste beursgenoteerde bedrijven ter wereld belegd. De aandelen van deze bedrijven zijn genoteerd in 24 landen. En noteren dus ook in bijvoorbeeld Amerikaanse dollars en Japanse yen. U belegt dus eigenlijk 2 keer: in de aandelen zelf én in de valuta waarin die aandelen genoteerd zijn. U loopt daarom ook 2 keer risico.

Tegenover valutarisico staan geen verwachte opbrengsten

Aandelenkoersen stijgen naar verwachting op lange termijn. Dat komt omdat bedrijven winst maken en groeien. Tegenover het risico van beleggen in aandelen staan dus verwachte opbrengsten. Valutakoersen daarentegen stijgen en dalen wel, maar hebben geen verwachte opbrengsten. De kans dat de dollar over 10 jaar 20% hoger staat is even groot als de kans dat deze over 10 jaar 20% lager staat. Niemand weet het. Het verwachte rendement van beleggen in valuta is dus 0%.

Maar valutafluctuaties brengen wel risico’s met zich mee. Want stel dat vlak voor de einddatum (pensioen, hypotheekaflossing, studie van uw kinderen) de koers van de dollar sterk daalt. De koers van het aandeel (genoteerd in dollars) blijft gewoon gelijk, maar de waarde van uw aandelen (in euro’s) daalt. Ofwel: uw vermogen daalt terwijl de beurskoers onveranderd is. Dat extra risico is voor uw doel ongewenst. En daarom dekken wij dat risico af.

Afdekken verlaagt het risico

Onderzoek van MSCI (1) toont aan dat het afdekken van het valutarisico – vanuit het perspectief van de Nederlandse belegger – over een periode van 40 jaar (1970-2009) heeft geleid tot een lager risico. Dat komt omdat de beweeglijkheid van de aandelenkoers (de ‘volatiliteit’) bij afdekken lager is. En hoe minder de aandelenkoersen tussentijds stijgen en dalen, hoe lager het risico voor de belegger is. Het onderzoek toont aan dat de volatiliteit zonder afdekken 16,2% en mét afdekken 14,2% was. Ofwel: 12% minder risico door het afdekken van dat valutarisico.

Wel of niet afdekken?

Over het afdekken van het valutarisico is soms discussie. Heeft het wel of geen zin? Die discussie gaat altijd over de kosten: weegt het lagere risico op tegen de kosten? Wat ons betreft wel. En daarom kiezen wij standaard voor wél afdekken. De kosten van het afdekken van het valutarisico zijn zéér gering en worden binnen het beleggingsfonds – net zoals de transactiekosten – in rekening gebracht.

Wat is het effect op het rendement?

Dat is – net als met beleggen in aandelen – van te voren niet te zeggen. Het is niet zo dat u door het afdekken van het valutarisico méér rendement behaalt. Of minder. Als bijvoorbeeld de koers van de dollar daalt, is het rendement van het fonds dat het valutarisico wél afdekt hoger dan het rendement van het fonds dat het valutarisico niet afdekt. Maar als de dollar stijgt, is het precies andersom. De kans op een hoger of lager rendement is gelijk. Een hoger verwacht rendement is dus niet de reden om het risico af te dekken. Maar een lager risico (bij hetzelfde verwachte rendement) dus wel.

Historie

Dat het verwachte rendement van beleggen in valuta 0% is, blijkt ook uit het totale rendement over een lange periode. Uit onderzoek van MSCI blijkt dat over de afgelopen 40 jaar het gemiddelde rendement per jaar bij wel en niet afdekken van het valutarisico ongeveer hetzelfde was. Hoe korter de periode, hoe groter de kans dat er verschillen in rendement zijn.

Bij Brand New Day kunt u zowel voor het BND Wereld Indexfonds als het BND Wereld Indexfonds niet Euro-hedged kiezen. In dit laatste fonds wordt het valutarisico niet afgedekt. De fondsen beleggen in precies dezelfde aandelen. Ook zijn de beheerkosten hetzelfde: voor allebei de fondsen 0,59% per jaar. De verschillen in rendement volgen dus direct uit het wel of niet afdekken van het valutarisico.

Hieronder ziet u de rendementen in de laatste 10 jaar van de onderliggende fondsen van Vanguard waar de Brand New Day fondsen in beleggen.

Vergelijking Vanguard en Brand New Day

In 6 van deze jaren was het rendement van de niet-hedged variant hoger. En in 4 jaren was het rendement van de wel-hedged variant hoger. Vaak is het ‘stuivertje wisselen’. In 2013 was het rendement van het Brand New Day-fonds dat het valutarisico afdekte fors hoger. En in 2014 weer lager.

In het laatste half jaar is de euro sterk in waarde gedaald. In die periode had u dus beter in het fonds kunnen beleggen dat het valutarisico niet afdekt. Geldt dat ook voor de komende maand? Of de komende 10 jaar? Niemand die het weet. Maar duidelijk is wel dat afdekken het risico verlaagt. Daarom kiezen wij daar standaard voor. Wilt u liever (deels) het valutarisico niet laten afdekken? Geen probleem! Die vrijheid heeft u natuurlijk. Via MijnBND kunt u gratis tussen alle fondsen switchen.

  1. MSCI Research bulletin, Global Investing: The Importance of Currency Returns and Currency Hedging, april 2011.