Is het beleggingsrisico lager als ik elke maand een bedrag inleg? #vraagvandemaand

Beleggen brengt risico met zich mee. Oehoe, dat weet u natuurlijk al lang… hoe hoger het verwachte rendement, hoe hoger het risico. De kunst van beleggen is om de verhouding tussen rendement en risico zo perfect mogelijk te krijgen. In dat kader: is het risico lager als je elke maand geld stort en belegt, of is het slimmer om éénmalig een bedrag te storten?

Lekker tegendraads geven we u gelijk de conclusie: ja, het risico is lager als u elke maand geld opzij zet.

Vergelijking over 3 perioden
We bekijken hieronder 3 verschillende perioden. Telkens wordt éénmalig en elke maand een bedrag belegd. De hoogte van de periodieke inleg is € 50 per maand en éénmalig het aantal maanden x € 50. De totale inleg is dus altijd gelijk. Het geld wordt voor 50% in aandelen (MSCI Wereldindex) en 50% in obligaties (Europese bedrijfs- en staatsobligaties) belegd.

Periode 1: 2000 tot 2016
Als je vanaf 1 januari 2000 elke maand een bedrag opzij had gezet en had belegd, had je er gemiddeld elk jaar 4,2% rendement aan overgehouden. En als je op 1 januari 2000 éénmalig een bedrag opzij had gezet en belegd, had je er gemiddeld elk jaar 4,3% aan overgehouden. Geen toprendement dus, voor een neutraal profiel (50% aandelen, 50% obligaties). Daar zijn 2 crisissen debet aan: de dot.com crisis en de kredietcrisis. Ter illustratie: de AEX daalde in die periode van 671 naar 446 punten. Toch was het rendement, ook bij een éénmalige inleg, positief. Dat komt door het dividend (aandelen) en de couponrente (obligaties), die elk jaar worden uitgekeerd. Dat dividend wordt in de stand van de AEX niet meegenomen en wordt nogal eens vergeten… inclusief dividend is de stand van de AEX eind 2015 1.328 punten. Dat tikt dus best wel aan ja, dividend.

Maar goed, hoe zit het met dat risico? Dat ziet u in de onderstaande grafiek. De rode lijnen behoren bij de éénmalige storting: de stippeltjeslijn is het verwachte verloop van de waarde van de belegging, de gewone rode lijn het werkelijke verloop. Hetzelfde geldt voor de blauwe lijnen, die bij de periodieke inleg horen. Wat ziet u? U ziet dat de blauwe lijn veel dichter bij de verwachting blijft dan de rode lijn. Ofwel dat bij een periodieke inleg de afwijking van de verwachting een stuk kleiner is dan bij een éénmalige inleg. Het risico (lees: de afwijking van de verwachting) is over deze periode dus kleiner bij een periodieke inleg.

Inleg vanaf 2000

Inleg vanaf 1999

 

Periode 2: 2010 tot 2016
Geldt dat ook in een periode dat beurzen stijgen? Dat ziet u hieronder: hetzelfde verhaal maar dan zonder die dikke crisissen (1 januari 2010 tot 1 januari 2016). De AEX steeg in deze periode van 335 naar 446. De rendementen van het neutrale profiel waren over deze periode een stuk beter… 7,2% per jaar bij een periodieke inleg en 8,1% per jaar bij een éénmalige inleg. Prima dus. En het risico? U ziet dat bij een éénmalige inleg de afwijking van de verwachting weer veel forser is dan bij een periodieke inleg. Ditmaal positief, boven de stippeltjeslijn, maar toch. Bij een periodieke inleg is het risico weer een stuk lager.

Inleg vanaf 2010

Inleg vanaf 2009

 

Periode 3: 2006 tot 2016
Een laatste periode, de afgelopen 10 jaar, waarin de beurs van begin tot eind bezien zijwaarts bewoog… 2006 (AEX 437) tot 2016 (AEX 446). Zelfde plaatje… veel minder afwijking van de verwachting bij een periodieke dan bij een éénmalige inleg. Het rendement over deze periode – dus als u vlak voor de kredietcrisis was ingestapt – was 5,5% per jaar bij een periodieke inleg en 5,5% per jaar bij een éénmalige inleg.

Inleg vanaf 2006

Inleg vanaf 2005

 

Conclusie
Die heeft u al bovenin gelezen en in de grafieken gezien. Met een periodieke inleg is de afwijking van de verwachting veel kleiner. Op de einddatum is de verrassing dus een stuk kleiner met een periodieke dan met een éénmalige inleg. Dat geldt zowel positief als negatief… met een éénmalige inleg is de kans dat je op de einddatum een stuk meer of minder hebt dan verwacht een stuk groter dan met een periodieke inleg. Dat u het weet.

Details en de dikke disclaimer
Aandelen: de MSCI World Free Index Euro-Hedged minus 0,59% beheerkosten per jaar (vanaf 1 januari 2000) én het BND Wereld Indexfonds minus 0,59% beheerkosten per jaar (vanaf oprichting op 1 januari 2010). Obligaties: 50% Barclays Euro Government Index en 50% Barclays Euro Non-Government Index minus 0,59% beheerkosten per jaar (vanaf 1 januari 2000), het BND Euro Staatsobligatiefonds Kort minus 0,50% beheerkosten per jaar (vanaf 1 januari 2010) én het BND Euro Obligatie Indexfonds (vanaf 1 april 2014), minus de 0,59% beheerkosten. Rendementen en analyses uit het verleden zijn heel leerzaam, maar bieden geen garantie voor de toekomst.