Hoe regel je je pensioen? #vraagvandemaand

Als je stopt met werken, ontvang je geen salaris meer. In Nederland kan je er op meerdere manieren voor zorgen dat je na je pensioendatum toch een inkomen ontvangt, in de vorm van pensioen. Maar wat zijn de mogelijkheden nu precies?

In het kort is je pensioen op te delen in drie pijlers. De eerste pijler is het pensioen wat de staat voor je regelt, ook wel je AOW. De tweede pijler bouw je gezamenlijk met je werkgever op, dit is je collectief pensioen. Middels de derde pijler kan je zelf aanvullend pensioen opbouwen indien je een pensioentekort hebt.

Eerste pijler

De basis vormt de Algemene Ouderdomswet (AOW). Iedereen die in Nederland woont of werkt, ontvangt AOW van de overheid. Maar dit is alleen een basisinkomen. Wil je een hoger inkomen ontvangen als je met pensioen gaat? Dan bestaan er mogelijkheden om dit te regelen.

Tweede pijler

Het AOW kan worden aangevuld door pensioenopbouw via de werkgever. De Collectief van Brand New Day kan werkgevers hier bij helpen. Of en hoeveel werkgevers bijdragen in de tweede pijler, kan sterk verschillen. Als een werkgever geen pensioenregeling heeft afgesloten of de pensioenregeling niet leidt tot het gewenste inkomen, dan kan een werknemer er voor kiezen zelfstandig pensioen op te bouwen.

Derde pijler

Zelf je pensioen aanvullen kan met een lijfrenteproduct. Bijvoorbeeld de pensioenrekening van Brand New Day. Ook voor ZZP-ers kan deze rekening uitkomst bieden, als bijvoorbeeld de OudedagsReserve afgestort wordt. Voordeel is dat de Belastingdienst aan het aanvullend pensioen meebetaalt. Het levert je dus een fiscaal voordeel op.

En wil je wel geld opzij zetten voor je pensioen, maar liever geen rekening houden met de voorwaarden van fiscaal gefaciliteerde producten? Dan kan je natuurlijk altijd via de niet-fiscale weg kapitaal opbouwen. Bijvoorbeeld via onze beleggingsrekening.