Beleggingsbericht Collectief Q2 2016

In dit beleggingsbericht staan de rendementen tot en met het tweede kwartaal van 2016 weergegeven: eerst van de verschillende beleggingsfondsen en daaronder van de verschillende profielen. Deze profielen zijn weergegeven in verschillende jaren voor einddatum, zo ziet u wat het rendement is geweest voor een deelnemer ver voor de pensioendatum en een deelnemer dichtbij de[…]