Steeds meer consumenten keren hun verzekeraar de rug toe

Uitdager Brand New Day groeit hard dankzij de vele overstappers

Consumenten hebben het vertrouwen in hun verzekeraar verloren. Vroeger, vóór de woekerpolisaffaire, waren consumenten honkvast. Een eenmaal afgesloten levensverzekering werd door niemand overgeboekt naar een andere verzekeraar. Nu, na alle maatschappelijke ophef, keren consumenten hun verzekeraar steeds vaker de rug toe. Brand New Day, uitdager van de grote verzekeraars, is hierdoor het afgelopen halfjaar hard gegroeid. Met name dankzij de vele overstappers zijn in de eerste 6 maanden van dit jaar 60% méér nieuwe rekeningen geopend dan in heel 2010.

Kalo Bagijn, algemeen directeur: “Consumenten zijn zéér negatief over hun oude verzekeraar. Dat horen wij dagelijks van onze klanten. De woekerpolisaffaire heeft een groot gat in het vertrouwen geslagen. Enerzijds hebben wij hier voordeel van: dagelijks worden nu zo’n 100 polissen van de grote verzekeraars naar Brand New Day overgeboekt. En dat aantal stijgt elke maand. Anderzijds hebben wij ook last van het grote wantrouwen in verzekeraars. Ondanks dat wij een nieuwkomer zijn zonder besmet verleden, worden ook wij door potentiële klanten kritisch benaderd. Dat begrijpen wij goed. Je kunt als financiële consument niet voorzichtig genoeg zijn. Gelukkig zijn onze klanten zeer tevreden. Zij waarderen onze dienstverlening met gemiddeld een 8,1, waarbij maar liefst 29% ons een 9 of een 10 gaf. En 86% zou ons bij vrienden en bekenden aanbevelen. Onze klanten hebben dus gelukkig niet de behoefte om over te stappen.”

Resultaten H1 2011

In de eerste 6 maanden van 2011 heeft Brand New Day al 60% méér klanten geworven dan in heel 2010. In het eerste halfjaar van 2011 werden 8.150 nieuwe rekeninghouders geworven. In dezelfde periode vorig jaar waren dit er 2.250 (+ 262%). Over heel 2010 werden 5.090 rekeninghouders geworven. Ook het toevertrouwde vermogen stijgt hard. In de eerste 6 maanden van 2011 is ruim € 64 miljoen gestort door de klanten op hun rekening. Dit is een stijging van 277% ten opzichte van dezelfde periode in 2010 (€ 23 miljoen) en evenveel als in heel 2010 aan vermogen is gestort. Zie de bijlage voor tabellen van het aantal klanten en vermogen.

In het huidige derde kwartaal van 2011 zet de stijging van het aantal nieuwe klanten en toevertrouwde vermogen hard door. De stijging wordt zowel door het intermediaire als directe kanaal gedragen, waarbij het opvalt dat steeds meer adviseurs de oude polissen van hun klanten steeds actiever oversluiten naar Brand New Day. Dit wordt mede aangejaagd door de teleurstellende compensatie die de grote verzekeraars bieden.

Nieuwe aandeelhouders

Om de sterke groei van Brand New Day te waarborgen, zijn recent enkele kapitaalkrachtige aandeelhouders toegetreden tot het aandelenkapitaal van Brand New Day: De Hoge Dennen Capital PE, ASR Deelnemingen en VvAA Investments. Het nieuwe werkkapitaal is om 2 redenen opgehaald. Enerzijds om de periode totdat er winst gemaakt wordt, te overbruggen. Afgelopen halfjaar waren de kosten zoals verwacht hoger dan de opbrengsten. Dit is inherent aan de opbouwfase waarin Brand New Day als jong bedrijf zit: de kost gaat voor de baat uit. Brand New Day verwacht in 2013 de maand te bereiken dat de kosten en opbrengsten in balans zijn. Anderzijds is geld aangetrokken omdat Brand New Day de ambitie heeft om haar activiteiten te verbreden.