Splitsing beheerkosten

Met ingang van juli 2014 worden de beheerkosten voor de beleggingen van het collectief pensioen van Brand New Day op een andere manier in rekening gebracht. Aan de hoogte van de kosten verandert uiteraard niets: uw Collectief klanten gaan geen cent meer betalen. Het heeft dus ook geen invloed op de hoogte van het pensioen van de deelnemers. Hieronder leest u meer over deze verandering.

Wat gaat er veranderen?
Op dit moment zijn de beheerkosten voor de beleggingen in het BND Wereldindexfonds Collectief en de BND Staatsobligatiefondsen 0,40% per jaar en in het BND Duurzaam Wereldindexfonds 0,65% per jaar. Voor het BND Spaarfonds Collectief zijn de beheerkosten 0,15% per jaar over het opgebouwde tegoed. Deze beheerkosten worden ook wel de ‘TER’ (Total Expense Ratio) genoemd en worden binnen het beleggingsfonds in rekening gebracht.
Vanaf juli worden de beheerkosten gesplitst in 2 kostensoorten. Dit gebeurt als volgt:

[table id=3 /]

Waarom worden de beheerkosten gesplitst?
We doen dit om duidelijker te maken waar de klant welke kosten voor betaalt. Want op dit moment worden alle beheerkosten in rekening gebracht door Brand New Day Vermogensopbouw (Brand New Day VO). Deze partij zorgt voor het collectieve vermogensbeheer. Ook de Collectief maakt kosten voor de beleggingen. Wij zorgen bijvoorbeeld voor de administratie van de individuele beleggingen, het inzicht via de online portal en de klantenservice. In het verleden werden de kosten van Brand New Day Collectief onderling verrekend met Brand New Day VO. Vanaf juli doen we dit dus niet meer. Dan brengt elke partij de kosten direct in rekening. Dat is wel zo duidelijk.

Wat betekent dit voor de totale kosten en beleggingen?
•  De totale kosten voor het beheer van de beleggingen veranderen niet. De deelnemer blijft dezelfde kosten betalen en bouwt dus hetzelfde pensioen op. Alleen de manier waarop deze worden verrekend verandert
•  De overige kosten zoals aankoop-, verzekerings- en administratiekosten veranderen niet

Hoe worden de kosten in rekening gebracht?
De fondsbeheerkosten worden door Brand New Day VO in rekening gebracht. Deze kosten worden zoals gebruikelijk binnen de beleggingsfondsen verrekend. De portefeuillebeheerkosten worden door Brand New Day Collectief in rekening gebracht. Deze worden periodiek verrekend met het individueel opgebouwde pensioenvermogen. Voor de omvang van de kosten worden dan participaties van de deelnemer in het beleggingsfonds verkocht.