PPI’s bieden de enige toekomstvaste pensioenregeling

De PPI van Brand New Day groeit enorm hard en is klaar voor de toekomst 

De Premiepensioeninstelling (PPI) van Brand New Day is in 2012 gestart en was toen één van de eerste PPI’s op de Nederlandse markt. Jan Willem Hoitsma, directeur van Brand New Day PPI, ziet nog steeds veel onvrede bij werkgevers over de pensioenregelingen van de ‘oude wereld’ aanbieders. Denk bijvoorbeeld aan dure middelloonregelingen waar Brand New Day een volwaardig alternatief voor biedt. Maar inmiddels kiezen ook veel start- en scale-ups voor een pensioenregeling die past bij de groeifase waarin het bedrijf verkeert. Het bijzondere is dat de regeling mee kan groeien met de bedrijfsontwikkeling. 

 

Jan Willem, waarom zijn jullie een PPI begonnen?

Als de grote partijen niet uitgedaagd worden door nieuwe spelers, is de klant de dupe. Zonder gezonde, scherpe concurrentie is er geen zelfreinigend vermogen tussen aanbieders en kunnen slechte producten blijven voortbestaan. Op alle financiële markten is die concurrentie de laatste 15 jaar goed op gang gekomen. Zo ook op de collectieve pensioenmarkt. Wij zagen een ‘perfect storm’: hoge kosten, intransparante producten, klantonwaardige service en de overheid die een nieuw bedrijfsmodel introduceert. Nee, wij hoefden niet lang na te denken over het opzetten van een PPI. Maar we willen het wel anders doen, daarom is onze missie ‘klanten verbazen’. Natuurlijk in positieve zin.

 

Wat maakt de PPI zo bijzonder?

De PPI is een simpele en goed te begrijpen pensioenfaciliteit voor werknemers. Het is uitermate transparant omdat het uit allemaal losse modules bestaat, je pikt er gewoon uit wat je hebben wilt. En elke werknemer heeft een eigen pensioenrekening, een soort beleggingsrekening, waar de pensioenpremies op gestort worden. Dat geld is van de werknemer en daar kan niemand anders aankomen. De pensioeninleg wordt bij Brand New Day PPI collectief belegd in wereldwijde indexfondsen en het beleggingsrisico wordt afgebouwd als de pensioendatum nadert. Ook de risico’s worden collectief verzekerd. Dat maakt het beleggen en verzekeren heel goedkoop, zodat er meer voor de klant overblijft. Omdat je uitgaat van een beschikbare premie zijn, in tegenstelling tot traditionele middelloonregelingen, de kosten voor de werkgever overzichtelijk en budgeteerbaar. Doordat de overheid de fiscale ruimte voor PPI’s heeft vergroot, is een PPI ook een volwaardig en modern alternatief voor een traditionele middelloonregeling geworden.

 

Het is jullie strategie om zéér lage kosten en een topservice te bieden. Gaat dat wel samen?

Strategiedeskundigen zeggen natuurlijk van niet, die zeggen dat je moet kiezen. Onzin. Wij willen van onze klanten ambassadeurs maken: klanten die zó tevreden zijn, dat ze ons bij vrienden en andere ondernemers aanraden. Dat bereik je alleen met lage kosten én een topservice. Gewoon ouderwets hard rennen voor je klant. Dat vinden wij heel gewoon. Voorwaarde daarvoor is wel dat de graad van automatisering hoog is én dat die service in het DNA van je hele organisatie zit. Anders lukt dat niet. Of dat ook lukt, meten we maandelijks en daarom zijn we ook trots dat onze klantenservice gewaardeerd wordt met een 8 als rapportcijfer. Het grootste compliment is echter dat meer dan 33% van onze klanten ons al actief hebben aanbevolen bij collega werkgevers.

Wat ons trouwens ook onderscheid, is dat wij zelf ondernemers zijn. Brand New Day is met eigen geld opgezet. Er heerst bij ons dan ook een zeer ondernemend, positief en vooruitstrevend klimaat. Onze klanten zijn ook ondernemers: die herkennen dat en voelen zich daarbij thuis.

 

Voor wie is de PPI een interessante optie?

We hebben meerdere proposities, afgestemd op verschillende doelgroepen: het kleinbedrijf tot 50 medewerkers, het middenbedrijf tot 250 medewerkers en het grootbedrijf met meer dan 250 medewerkers. Doordat we een uniek spaarfonds aanbieden en de laatste fiscale belemmeringen zijn opgeheven kunnen we nu een volwaardig alternatief bieden voor de dure en intransparante middelloonregeling. Werkgevers die ontevreden zijn over hun huidige beschikbare premieregeling bij een ‘oude wereld’ aanbieder kunnen we een beter alternatief bieden, mét een geolied lopende overstapservice. Inmiddels kiezen ook veel start- en scale-ups die nog geen pensioenfaciliteit hebben voor een Brand New Day pensioen regeling die past bij de groeifase waarin het bedrijf verkeert. Het bijzondere is dat de regeling mee kan groeien met de bedrijfsontwikkeling. We hebben ook een aparte duurzame propositie waar veel goededoelenorganisaties, zoals Artsen zonder grenzen en War Child, gebruik van maken.

 

Is de komst van het Algemene Pensioenfonds een belemmering voor de groei van de PPI?

Werkgevers zitten naar onze mening niet te wachten op een APF. Ze komen dan terecht bij een aanbieder met een heel ingewikkelde organisatiestructuur en halen allerlei complexiteit binnen die ze niet goed kunnen overzien. Dan hebben we het nog niet eens over de exit voorwaarden (de gouden kettingen) voor werkgevers en de gevolgen voor de pensioenen als ze ooit uit willen stappen. Het is een traditionele uitvoerder in een nieuw jasje. Voor werkgevers met een middelloonregeling lijkt de APF een mooi alternatief om de harde garanties om te zetten in zachte toezeggingen. Maar dat is slechts een tussenstap naar een toekomstbestendig pensioensysteem op basis van beschikbare premie. Dus waarom niet meteen naar een PPI die zijn waarde al heeft bewezen?

 

PPI’s mogen geen garanties geven. Wat voor zekerheid bieden jullie de werknemers?

Vooropgesteld: ook de ‘traditionele’ pensioenfondsen kunnen geen garanties bieden. Dat is de laatste tijd wel duidelijk geworden. Pensioenen zijn gekort en de meeste fondsen hebben al jaren de indexering moeten schrappen. Jong en oud is er in dat geval best flink in koopkracht op achteruit gegaan. Dat ligt niet specifiek aan de rendementen of kosten, maar ook aan de demografie. Vroeger werden we statistisch 73 jaar oud en hoefde een pensioenfonds maar acht jaar pensioen te betalen. Nu worden we naar verwachting 90 jaar en moet er dus veel langer pensioen betaald worden. Bovendien zijn er steeds minder jongeren ten opzichte van ouderen. Het huidige systeem is aan herziening toe.

Bij een PPI krijgen de werknemers hun eigen pensioenrekening. Het geld wordt wel collectief belegd en daar kan geen generatie of persoon aankomen. Bovendien dekken wij standaard het renterisico af. Want de hoogte van de rente heeft een grote impact op de hoogte van het pensioeninkomen. En omdat er wereldwijd belegd wordt, dekken wij ook het valutarisico af.

 

Sparen biedt zekerheid. Kunnen de werknemers daar ook voor kiezen?

Als de werkgever die mogelijkheid aan zijn werknemers wil bieden, dan kan dat. Maar sparen voor je pensioen, dan heb je alleen de zekerheid van een laag pensioen. Voor een goed pensioen is beleggen noodzakelijk. Dat is niet erg, want je kunt het risico van beleggen enorm beperken als je je aan een paar simpele regels houdt. Je moet je allereerst natuurlijk een lange beleggingshorizon hebben. Voor je pensioen is dat meestal zo. Daarnaast daalt het risico fors als je elke maand geld inlegt, omdat je dan uiteindelijk zowel ‘hoog’ als ‘laag’ koopt. Ook moet je in de aanloop naar de pensioendatum het beleggingsrisico afbouwen, van aandelen naar veilige obligaties. Dat doen wij met lifecyclebeleggen in wereldwijde indexfondsen. En de spreiding is belangrijk: je risico is veel groter als je in twintig Europese aandelen belegt dan in de ruim 7.000 grote en kleine beursgenoteerde bedrijven wereldwijd, wat wij voor onze klanten doen. En tenslotte, het belangrijkste: stick to the plan! Raak niet in paniek bij een crash of crisis en reken je niet rijk bij hard stijgende koersen. Want één ding weet je 100% zeker: over een periode van dertig of veertig jaar heb je zowel goede als slechte beurstijden. Dat is een feit. En onderzoeken tonen aan dat het proberen te timen van de markt uiteindelijk alleen maar rendement kost, want niemand weet wanneer beurzen gaan stijgen of dalen.

 

Doorbeleggen

Met nieuw geïntroduceerde wetgeving is het inmiddels ook mogelijk om in de uitkeringsfase van pensioen “door te beleggen”. In plaats van het opgebouwde pensioenkapitaal in één keer te gebruiken voor een gegarandeerde levenslange uitkering  is het nu ook mogelijk om met een deel van de opgebouwde waarde door te beleggen in de uitkeringsfase. Dit is een keuze en geen verplichting. Uit onderzoek blijkt dat dit ook meer pensioen oplevert. Maar of een werknemer dit wil, is uiteindelijk aan hem of haar. Iedereen mag zelf kiezen.

 

Hebben werknemers inzicht in hun pensioen?

Natuurlijk. Onze deelnemers hebben 24/7 inzicht in hun pensioen. Via tablet, smartphone of PC kan een deelnemer altijd zien hoeveel er op zijn pensioenrekening staat en welke uitkering de partner en/of kinderen krijgen bij eventueel overlijden. De klant ziet ook wat naar verwachting de hoogte van de pensioenuitkering op de pensioendatum is. Via de pensioenplanner kan iedereen zien wat eerder of later met pensioen gaan voor financiële gevolgen heeft of wat zelf bijsparen oplevert. Zijn er vragen, dan is onze klantenservice tot 21.00 uur bereikbaar via telefoon, mail of chat.

 

Hoe gaat het met Brand New Day PPI?

Het gaat in alle opzichten uitstekend. De markt voor PPI aanbieders is booming en de vooruitzichten zijn gunstig. We zijn er trots op dat er nu jaarlijks meer dan 600 nieuwe werkgevers en 10.000 nieuwe werknemers voor een pensioenregeling van Brand New Day kiezen. De 3.000ste werkgever is niet ver meer, evenals de 100.000ste deelnemer waarvoor wij het pensioengeld mogen beheren.

Interesse in een Brand New Day collectief pensioen? Ga naar www.brandnewday.nl of bel ons op 020 75 85 370