Brand New Day schrijft eerste maand met zwarte cijfers

Uitdager van de grote verzekeraars groeit hard

  • Aantal rekeningen groeit eerste halfjaar 2012 met bijna 12.000 naar ruim 35.000 in totaal
  • Toevertrouwd vermogen groeit eerste halfjaar met bijna € 100 mln naar € 300 mln
  • Verwacht wordt dat de tweede helft van 2012 met een lichte winst wordt afgesloten (ex Collectief)

Kalo Bagijn, algemeen directeur: “Het afgelopen halfjaar zijn we hard gegroeid. Daar zijn we trots op. Want dat is in deze turbulente tijden niet gemakkelijk in onze markt. De tweede helft van dit jaar denken we in de particuliere markt een bescheiden positief resultaat te behalen. Dat is sneller dan wij hadden verwacht. Brand New Day is daarmee geen eendagsvlieg, maar een blijvende concurrent voor de grote verzekeraars. Een prijsvechter met topservice. Daar zal de markt aan moeten wennen.”

Eerste helft 2012: forse groei van rekeningen en vermogen

Brand New Day blijft hard doorgroeien. In het eerste halfjaar van 2012 steeg het aantal rekeningen met bijna 12.000 naar ruim 35.000. Dat is de helft meer rekeningen (+ 48%) dan 6 maanden geleden. Ook het toevertrouwde vermogen groeide hard met bijna € 100 mln naar ongeveer € 300 mln (+ 46%). De groei kwam voor 58% uit het intermediaire en voor 42% uit het directe kanaal.

Sneller dan verwacht break-even

Het opzetten van een financial kost tijd en geld. Toen Brand New Day in januari 2010 van start ging, was het de verwachting dat na 3 jaar het ‘break-even’ moment bereikt zou worden: de maand waarin de opbrengsten even hoog zijn als de kosten. Dat moment is in juli, 2,5 jaar na de start, bereikt. Het is de verwachting dat in de tweede helft van 2012 een kleine winst wordt behaald. Hierbij is het resultaat van de deelneming in de Collectief (Brand New Day Collectief pensioen), die in december 2011 van start ging, buiten beschouwing gelaten.

Rekeninghouders-en-vermogen-H1-2012