Brand New Day introduceert nieuwe ZZP Pensioenrekening

Nieuwe kostenstructuur aantrekkelijk voor hoge pensioenvermogens.

 

  • Zeer lage kosten Lage beleggingskosten (0,25%) en vaste jaarlijkse servicekosten (€ 50)
  • Gemak Rekeninghouders hoeven géén beleggingskeuzes te maken
  • Flexibiliteit Inleg vrij, pensioendatum vrij, keuze aanbieder voor uitkering vrij

 

Kalo Bagijn, directeur Brand New Day: “Sommige ZZP’ers zitten helemaal niet te wachten op allerlei beleggingskeuzes voor hun pensioen. En vaak zetten ze elk jaar meer apart in een aanvullend pensioen dan werknemers. Voor deze groep introduceren wij daarom een nieuwe pensioenrekening: geen beleggingskeuzes en een aangepaste kostenstructuur met lagere beleggingskosten (0,25% per jaar) en behapbare, vaste servicekosten (€ 50 per jaar). Met deze kosten zijn wij voor veel ZZP’ers goedkoper dan de recent aangekondigde pensioeninitiatieven van APG en BrightPensioen.”

Gemak

De klant hoeft zelf géén beleggingskeuzes te maken. Afhankelijk van de leeftijd en de gewenste pensioendatum wordt het geld via een lifecycle verdeeld over aandelen en obligaties. Jaarlijks wordt de verhouding tussen aandelen en obligaties automatisch geherbalanceerd. En vanaf 20 jaar voor de pensioendatum wordt het risico afgebouwd: elk jaar wordt in kleine stapjes een plukje aandelen omgeruild voor obligaties.

Een eigen pensioenrekening

Elke rekeninghouder krijgt zijn of haar eigen pensioenrekening. Het geld op de rekening wordt collectief belegd in 5 verschillende indexfondsen van Vanguard. Bij overlijden vervalt het geld voor 100% aan de nabestaanden.

Lagere procentuele kosten als het vermogen toeneemt

De kosten zijn zeer laag: 0,25% beleggingskosten en € 50 vaste servicekosten per jaar. Door de vaste servicekosten dalen de relatieve kosten als het vermogen op de rekening toeneemt. Klanten met bijvoorbeeld € 10.000 op hun rekening betalen per jaar € 75 aan kosten (0,75% van het vermogen), klanten met € 100.000 betalen € 300 (0,30% van het vermogen). Daarnaast betaalt de klant éénmalig 0,50% over elke storting op de rekening (€ 5 per storting van € 1.000). Nadeel van vaste kosten is dat deze niet fiscaal verrekenbaar zijn.

Flexibiliteit

Afgezien van de spelregels van de Belastingdienst zijn er géén verplichtingen: de rekeninghouder kiest zelf wat hij of zij wil storten (niets storten mag ook) en op welke datum het geld wordt gebruikt om een uitkering aan te kopen. Ook mag de rekeninghouder zelf kiezen bij welke aanbieder (bank of verzekeraar) die uitkering wordt aangekocht: geen verplichte winkelnering. En overstappen naar een andere aanbieder is kosteloos.

Vergelijking op kosten met andere ZZP-aanbieders

Recent zijn 2 nieuwe pensioeninitiatieven gelanceerd voor ZZP’ers: APG (‘ZZP Pensioen’) en BrightPensioen. Naast de kwaliteit, zoals de beleggingsstrategie, de service en de online tools, worden aanbieders voornamelijk vergeleken op kosten. Lage kosten zijn ook belangrijk, want daardoor bouw je uiteindelijk meer pensioenvermogen op. Gegeven de kosten van elke aanbieder, de maximale jaarruimte van € 12.168 per jaar en de fiscale behandeling van de vaste kosten bouwt de ZZP’er met de ZZP Pensioenrekening van Brand New Day bij hetzelfde voorbeeldrendement altijd meer vermogen op dan met de rekening van BrightPensioen. Dat komt vooral door de hoge vaste servicekosten van € 210 per jaar van BrightPensioen. En meestal, maar – eerlijk is eerlijk – niet altijd, bouwt de ZZP’er bij Brand New Day ook meer vermogen op dan bij APG / ZZP Pensioen.

Pensioen voor álle doelgroepen

Brand New Day biedt naast de ZZP Pensioenrekening ook een reguliere pensioenrekening aan. Beide rekeningen mogen door iedereen die wat aan zijn pensioen wil doen geopend worden. De rekeningen zijn gericht op verschillende doelgroepen, zowel qua prijs als qua beleggingsmogelijkheden. Zo is de ZZP Pensioenrekening interessant voor klanten die van plan zijn gedurende vele jaren veel per jaar opzij te zetten voor hun pensioen én voor klanten die zelf geen beleggingskeuzes willen maken. De reguliere pensioenrekening is interessant voor klanten die minder grote bedragen opzij willen (of mogen) zetten voor een aanvullend pensioen én voor klanten die juist wél zelf beleggingskeuzes willen maken. Denk hierbij aan een afwijkende risicoverdeling (meer of minder aandelen) of een specifieke keuze voor één of een paar bepaalde indexfondsen. Bij alle bovengenoemde ZZP Pensioenrekeningen is het niet (of zeer beperkt) mogelijk om eigen beleggingskeuzes te maken. Een deel van de zelfstandigen wil wél zelf beleggingskeuzes maken. Brand New Day is de enige aanbieder die met beide rekeningen beide doelgroepen van dienst kan zijn.

 

Meer informatie

Kalo Bagijn, algemeen directeur

T 020 – 75 85 380

E kbagijn@brandnewday.nl

I www.brandnewday.nl

 


Over Brand New Day

We hebben Brand New Day opgericht om een alternatief te bieden voor de grote verzekeraars. Want die kunnen wel wat concurrentie gebruiken om lekker fris te blijven. Wij vinden dat het anders moet in verzekeringsland: lage kosten, begrijpelijke producten en gewoon on-Nederlands hard rennen voor je klant. Calvinistisch in kosten, Bourgondisch in service. Dat is ons DNA. Dat zit bij ons in elke vezel. Zo hebben we het in het verleden gedaan – ook toen dat nog niet in de mode was – en zo blijven we het in de toekomst doen.

Brand New Day is zelfstandig

Wij zijn geen onderdeel van een andere bank of verzekeraar. We hebben dit bedrijf in 2010 zelf opgericht… eigen geld, eigen risico en eigen Ikea-meubeltjes. Onze marges zijn laag, maar Brand New Day is geen charitatieve instelling. Ook wij willen winst maken. Maar wel winst uit eerlijke handel, net als de bakker op de hoek. Wij zijn ervan overtuigd dat je met eerlijke handel en on-Nederlandse service uiteindelijk veel klanten krijgt. En dan komt die winst vanzelf. Die strategie werkt, want we groeien hard. Op dit moment zijn wij ruim 100.000 particuliere rekeninghouders en 1.000 bedrijven van dienst. En daar zijn we best trots op.

Onze diensten

Bij Brand New Day beleg je voor de toekomst, voor een doel op lange termijn. Dat kan mét fiscaal voordeel (aanvullend pensioen, aflossing van de hypotheek, gouden handdruk), maar natuurlijk ook zonder (kinderrekening, beleggingsrekening). Vanaf 2012 kunnen bedrijven hun collectief pensioen bij onze Collectief onderbrengen. En vanaf 2013 zijn we ook levensverzekeraar en bieden wij een overlijdensrisicoverzekering aan uit eigen keuken.