Voorwaarden Zomeractie 2015

  1. Iedereen die tussen 10 juni en 31 juli 2015 € 1.000 of meer op een rekening bij Brand New Day stort, ontvangt € 10 cadeau.
  2. De actie geldt alleen als het bedrag zélf overgemaakt wordt naar de rekening. Een waarde die van een andere verzekeraar wordt overgeboekt of een automatische incasso valt dus niet onder de actie. Het geld moet minimaal 2 maanden op de rekening blijven staan en mag dus wél direct weggeboekt worden, enkel komt de storting dan niet in aanmerking voor het cadeau van de zomeractie.
  3. Het cadeau van € 10 wordt op 2 momenten uitgekeerd, namelijk begin juli (voor iedereen die tussen 10 en eind juni minimaal € 1.000 heeft gestort) en begin augustus (iedereen die in juli minimaal € 1.000 heeft gestort).
  4. Elke klant ontvangt maximaal 1x het cadeau. Dus als op meerdere rekeningen bij Brand New Day € 1.000 of meer wordt gestort, wordt 1x de € 10 uitgekeerd. Bij een Kinderrekening is het kind de klant en bij een gezamenlijke rekening zijn beide rekeninghouders apart klant. Dus als een ouder voor bijvoorbeeld 3 kinderen een kinderrekening heeft en op elke rekening € 1.000 of meer stort, wordt 3x de € 10 uitgekeerd. En als een klant op een rekening op eigen naam én op een gezamenlijke rekening minimaal € 1.000 stort, wordt 2x de € 10 uitgekeerd.
  5. Brand New Day behoudt zich het recht voor de looptijd en invulling van de actie te wijzigen en de actie stop te zetten. Wijzigingen in de actie worden kenbaar gemaakt op onze website.
  6. Deze actie geldt niet voor klanten die via een adviseur een rekening hebben geopend bij Brand New Day. Professionele adviseurs en – bemiddelingspartijen zijn uitgesloten van deze actie.
  7. Om aan de actie deel te nemen moet je ouder zijn dan 18 jaar, in Nederland wonen en een Nederlands paspoort hebben.