Spelregels Member Get Member Company

Hieronder kun je de spelregels nalezen voor iedereen die via Member Get Member Company een nieuwe klant (‘introducé’) aanbrengt bij Brand New Day en hiervoor een beloning krijgt.

 • De actie via Member Get Member Company (‘actie’) is geldig tot 1 mei 2019. Voor die tijd moet de introducé het product van Brand New Day afgenomen hebben.
 • Om nieuwe klanten aan te brengen en in aanmerking te komen voor de beloning, moet je zelf klant zijn bij Brand New Day.
 • Het is natuurlijk niet mogelijk om jezelf aan te brengen als introducé, ook niet als je een ander product afneemt. Je mag wel je partner, familie en vrienden aanbrengen als nieuwe klant.
 • De beloning voor het aanbrengen van jouw introducé geldt alléén als deze via Member Get Member Company is aangebracht. Dan weten wij namelijk vooraf dat je van de actie gebruik wilt maken. De beloning wordt dus helaas niet toegekend als jouw introducé niet via Member Get Member Company klant is geworden.
 • Voor de overlijdensrisicoverzekering geldt dat de beloning pas uitgekeerd wordt als de polisbladen afgegeven zijn. Dit is altijd ná een eventuele medische keuring van de verzekerde(n). Pas dan is de aanvraag van de verzekering afgerond.
 • Je bent natuurlijk zelf inhoudelijk verantwoordelijk voor de uitingen waarmee je jouw vrienden wijst op één van onze producten. Voor bijvoorbeeld schuttingtaal en beledigingen zul je jezelf moeten verantwoorden. Hiervoor accepteren wij geen verantwoordelijkheid.
 • Als één van jouw introducés via jouw shop een product bij ons afsluit, geven wij zijn of haar e-mailadres, de achternaam en het productnummer door aan Member Get Member Company. Deze gebruikt deze gegevens alleen om aanvullende gegevens te vragen zodat de beloning betaald kan worden.
 • Brand New Day behoudt zich het recht voor de looptijd en invulling van de actie te wijzigen en de actie stop te zetten. Wijzigingen in de actie worden kenbaar gemaakt op onze website.
 • Deze actie is niet te combineren met andere acties van Brand New Day.
 • Deze actie geldt niet voor nieuwe klanten die via een adviseur een product afnemen bij Brand New Day. Professionele adviseurs en – bemiddelingspartijen zijn uitgesloten van deze actie.
 • Om aan de actie deel te nemen moet je ouder zijn dan 18 jaar, in Nederland te wonen en een Nederlands paspoort te hebben.
 • Op deze actie is zoals gebruikelijk de Europese en Nederlandse regelgeving van toepassing.