Actievoorwaarden zomeractie Brand New Day Collectief pensioen 2016

1. Iedereen die tussen 30 juni en 24 juli 2016 inlogt op MijnBND maakt kans op 1 van de 200 koekjes.
2. Alleen werknemers die in de genoemde periode via hun werkgever pensioen opbouwen bij Brand New Day Collectief pensioen komen in aanmerking voor deelname.
3. Brand New Day verloot onder de personen die voldoen aan alle actievoorwaarden 200 koekjes. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
4. Uiterlijk begin augustus ontvangen de winnaars bericht.
5. Elke klant ontvangt slechts 1x het cadeau. Dus als een werknemer via meerdere regelingen bij Brand New Day Collectief pensioen een pensioen opbouwt, wordt maximaal 1 koekje verstrekt.
6. Brand New Day behoudt zich het recht voor de looptijd en invulling van de actie te wijzigen en de actie stop te zetten. Wijzigingen in de actie worden kenbaar gemaakt op onze website.
7. Om aan de actie deel te nemen moet je ouder zijn dan 18 jaar, in Nederland wonen en een Nederlands paspoort hebben.
8. Medewerkers van Brand New Day zijn uitgesloten van deelname.