Staffelbesluit 2017: opmaat voor loslaten DB-keurslijf voor premieregelingen?

Op 20 januari 2017 is een nieuw staffelbesluit gepubliceerd. De belangrijkste wijziging hierin is dat PPI’s ook zogenoemde kostprijs- of marktrentestaffels mogen voeren. Dit is de uitkomst van een geslaagde lobbyactie van de Vereniging van Premiepensioeninstellingen, op initiatief van Brand New Day. Ook op andere onderdelen is het nieuwe staffelbesluit een verbetering ten opzichte van[…]