Woordenboek

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#


A

AAA-status

P

Pensioen

A

Aandelen

Aanvullend pensioen

Actief beleggen

Actieve deelnemer

Advies

Adviseur

Afbouwfase

Afgeleide identificatie

Afkoopformulier / afkoopofferte

Afkoopwaarde

Afkopen

AFM (Autoriteit Financiële Markten)

Afsluitkosten

Algemene Oudersdomswet (AOW)

AOW (Algemene Ouderdomswet)

AOW leeftijd

AOW uitkering

Arbeidsdesk

Arbeidsongeschikt

Asset allocatie

B

Bandbreedte

Banksparen

Belastingteruggave

Belastingvoordeel

Beleggen

Beleggersprofiel

Beleggingsfonds

Beleggingsinstelling

Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW)

Beleggingsrekening

Beleggingsrisico

Beleggingsverzekering

Benchmark

Bewaarbedrijf

Bewaarloon

BinckBank

Blokkeren

BND Duurzaam Wereld Indexfonds

BND Emerging Markets Indexfonds

BND Euro Obligatie Indexfonds

BND Euro Staatsobligatiefonds Kort Inflatie

BND Euro Staatsobligatiefonds Kort

BND Euro Staatsobligatiefonds Lang

BND Euro Staatsobligatiefonds Lang Inflatie

BND Paraplufonds

BND Small Cap Wereld Indexfonds

BND Wereld Indexfonds

Boxenstelsel (box 1, 2, 3)

B-polis

Brede herwaardering

Bruto rendement

C

Collectief pensioen

Compensatieregeling

Contractjaar

Coupon

C-polis

D

Dazure

De Nederlandsche Bank (DNB)

Deblokkeren

Defensief

Depositogarantiestelsel

Derde pijler

Directeur Groot Aandeelhouder (DGA)

Dividend

Duration matching

E

Eerste pijler

Eigenwoningschuld

Eindkapitaal

Eindloon

En Bloc clausule

Erfbelasting

ETF (Exchange Traded Fund)

Euro Hedged

Execution only

Expiratie

F

Factor A

Faillissement BND

Financiele bijsluiter

Fiscaal geruisloos (overboeken)

Fiscaal partner

Fiscaal vriendelijk

Fiscale Oudedag Reserve (FOR)

FOR

Franchise

G

Garantiekapitaal

Gouden handdruk

H

Hedgen

Heffingskorting

Herbalanceren

Herverzekering

HICP (Harmonized Index of Consumer Prices)

Historisch Rendement

Hypotheek

I

Identificatiestorting

ID-storting

Indexbeleggen

Indexfonds

Indextracker

Inflatie

Inflatiedekking

Inflatie-geïndexeerd

Inflatiegeïndexeerde staatsobligaties

Inflatierisico

Inkomstenbelasting

Inleg

Intermediair

J

Jaarruimte

K

Kapitaalgarantie

Kapitaalverzekering

Kapitaalverzekering brede herwaardering

KAS BANK

Kas Bewaarder Klantenvermogen BND BV

KEW (Kapitaalverzekering Eigen Woning)

Kickback

Kifid

Koers / koersen

Koopsom

Kosten

Kredietwaardigheid

Kruislingse premiebetaling

L

Lifecyclebeleggen

Lijfrente

Lijfrenteaankoop

Lijfrenteclausule

Lijfrenteopbouw

Lijfrentepolis

Lijfrentepremieaftrek

Lijfrenteuitkering

Looptijd

M

Maximale zekerheid

Middelloon

Minimale inleg

N

Nabestaandenlijfrente

Nabestaandenverzekering

Nabestaandenvoorziening

Netto inkomen

Netto rendement

Neutraal

O

Obligatie

Obligatiefonds

Offensief

Offerte

Opbouwfase

Opzegtermijn

Oud regime kapitaalverzekering

Oud regime polis

Overboeken

Overboekvoordeel

Overbruggingslijfrente

Overstapbrief

Overstappen

Overstapvoordeel

P

Passief beleggen

Pensioenaangroei

Pensioenbrochure

Pensioendatum

Pensioenfonds

Pensioengat

Pensioengrondslag

Pensioenkapitaal

Pensioenleeftijd

Pensioenplanner

Pensioenpremie

Pensioenrekening

Pensioentekort

Pensioenwet

Pijler 1,2,3

Polis

Polisblad

Premie

Premiegrondslag

Premiepensioeninstelling (PPI)

Premiereserve

Premiesplitsing

Provisie

R

Rendement

Rente

Rendement-op-rendement effect

Renterisico

Reserveringsruimte

Risicoprofiel

S

Schijventarief

Solvabiliteit

Spaarrekening Eigen Woning (SEW)

Staatsobligatie

Stakingswinst

Standaardprofiel

Stichting verliespolis

Switchkosten

T

Tegenrekening

Tweede pijler

U

Underperformance

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

V

Valutarisico

Veilig

Verborgen kosten

Verklaring Overdracht Lijfrente (VOL)

Vermogensbeheer

Vermogensopbouw

Vermogensrendementsbelasting

Vermogensrendementsheffing

Verpand / verpanding

Volksverzekering

Vrij Vermogen

W

Waardeoverdracht

Waardeoverzicht

Waardevast

Wabeke norm

Werknemer

Woekerpolis

Woekerpolis Claim (WPC)

Woekerpolischeck

Z

Zeer defensief

Zeer offensief

Zelfstandig ondernemer / ZZP’er

Zorgplicht

ZZP pensioen

Leave a Reply

Your email address will not be published.