Uitstel van winstbelasting door oudedagsreserve

Zoals gezegd wordt belastingheffing over de winst van een ondernemer uitgesteld door in dat jaar een gedeelte van de winst te reserveren en toe te voegen aan de oudedagsreserve. Over dat gedeelte van de winst hoeft niet direct belasting betaald te worden. Dit betekent natuurlijk niet dat er nooit belasting wordt betaald. Op het moment dat de oudedagsreserve afneemt, wordt het betreffende bedrag in dat kalenderjaar in de winst opgenomen en belast.