Reserveren oudedagsreserve

Ieder jaar kan een ondernemer ervoor kiezen om een gedeelte van de winst fiscaal te reserveren als oudedagsvoorziening. In 2016 gaat het om reservering van 9,8% van de winst. Hierbij geldt een maximum van € 8.774 (2016).

Let op, als ondernemer wordt ervoor gekozen te reserveren of niet. Als er wordt gereserveerd, is dit altijd bovengenoemde 9,8%. De ondernemer mag niet zelf kiezen hoeveel er aan de oudedagsreserve wordt toegevoegd.

De ondernemer dient er verder rekening mee te houden dat:

  •  – Eventuele collectieve pensioenpremie (bijvoorbeeld bij artsen) in mindering wordt gebracht
  •  – Het bedrag niet hoger mag zijn dan het positieve verschil tussen het ondernemingsvermogen aan het einde van het kalenderjaar en de oudedagsreserve aan het begin van het jaar