Wat is jaarruimte?

Jaarruimte ontstaat wanneer u in een bepaald jaar onvoldoende pensioen heeft opgebouwd via een werkgever. Met betrekking tot dat jaar mag er met belastingvoordeel worden bijgestort in een lijfrente. De jaarruimte wordt berekend aan de hand van een ingewikkelde formule. Om alles te vergemakkelijken hebben dit in een rekenhulp gestopt: Bereken jaarruimte

Formule jaarruimte:
13,8% x (premiegrondslag) – 6,5 x Factor A – F

Premiegrondslag: inkomensgrondslag – AOW franchise € 11.996 (2016)

De inkomensgrondslag, de som van:

  •  – De winst uit onderneming vóór toevoeging aan en afneming van de FOR en vóór de ondernemersaftrek
  •  – Het belastbaar loon
  •  – Het belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden
  •  – De belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen

A = Factor A
Pensioenaangroei voorgaand jaar via een werkgever. De factor A is te vinden in het UPO (uniform pensioenoverzicht) van uw pensioenverzekeraar, dit krijgt u elk jaar normaal gesproken rond september/oktober.

F = Toename Oudedagsreserve in voorgaand jaar
Dit is het positieve verschil tussen de toename en de verplichte of vrijwillige afname.

Let op: De jaarruimte voor een bepaald jaar, is gebaseerd op de inkomensgegevens van het jaar ervoor.
Voorbeeld: Nikki berekent in 2016 haar jaarruimte. Zij heeft hiervoor haar gegevens over 2015 nodig.