Afname oudedagsreserve

In het artikel “Wat is Oudedagsreserve” beschrijven we dat de oudedagsreserve toeneemt als er een gedeelte van de winst wordt gereserveerd. De OR kan echter ook afnemen. Dit gebeurt in de volgende gevallen:

  •  – (Een gedeelte van) de oudedagsreserve wordt afgestort in een lijfrente
  •  – De oudedagsreserve is groter dan het ondernemingsvermogen aan het eind van een kalenderjaar en:
  •  – In het kalenderjaar is de onderneming geheel of gedeeltelijk gestaakt of
  •  – De belastingplichtige heeft bij aanvang van het kalenderjaar de AOW-leeftijd bereikt
  •  – De belastingplichtige voldoet in het kalenderjaar en het voorafgaande kalenderjaar niet aan het urencriterium

In deze gevallen wordt het bedrag waarmee de OR afneemt, toegevoegd aan de winst. Er is dus belasting verschuldigd.