Wat is reserveringsruimte?

Naast de jaarruimte kan er sprake zijn van zogenaamde reserveringsruimte. De reserveringsruimte bestaat uit de niet-benutte jaarruimten van de voorgaande 7 jaar. De reserveringsruimte is per jaar begrensd waardoor het totaal vaak minder is dan het totaal van de niet-gebruikte jaarruimten van de betreffende jaren.

Voorbeeld: Ellen berekent in 2016 haar reserveringsruimte. Hiervoor neemt zij de jaarruimten uit 2009 t/m 2015. Deze jaarruimten zijn weer afhankelijk van het inkomen uit 2008 t/m 2014.