Expirerende lijfrentepolis

Nadert uw lijfrentepolis de einddatum?

Nadert uw lijfrentepolis de einddatum? Normaal gesproken koopt u dan van de opgebouwde ‘zak met geld’ (uw kapitaal) een lijfrente-uitkering aan. Uw lijfrente wordt dan omgezet in een pensioeninkomen. Maar, op dit moment staat de rente historisch laag. U krijgt nu relatief weinig inkomen voor uw opgebouwde kapitaal. Daarom, en om een aantal andere redenen, kan het interessant zijn om de uitkering nog even uit te stellen. Uw geld nog een tijdje te laten groeien door te beleggen.

Uw expirerende lijfrente uitstellen. Hoe werkt dat?

U kunt kiezen voor een uitgestelde lijfrente, de opbouwfase wordt dan nog enkele jaren voortgezet. Dit kan tot maximaal 5 jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd*. Uiteraard zonder verplichtingen: geen minimale inleg en geen minimale looptijd. Gewoon nog even uitstellen.

*De einddatum mag uiterlijk 31 december zijn, vijf jaar na het jaar waarin u de AOW-leeftijd heeft bereikt. Bereikt u in 2016 de AOW-leeftijd? De einddatum mag uiterlijk 31 december 2021 zijn.

Waarom uitstellen?

Voor het uitstellen van uw expirerende lijfrente zijn een aantal goede redenen:

– Veelal expireert een lijfrente voordat u de AOW-leeftijd bereikt. Het kan dan verstandig zijn om uw expirerende lijfrente uit te stellen. Na de AOW leeftijd betaalt u over de eerste twee belastingschijven namelijk nog maar de helft aan inkomstenbelasting.Voor de meeste mensen is de AOW-leeftijd 67 jaar. Tenzij u vóór 1953 bent geboren. In dat geval bent u binnen enkele jaren of zelfs maanden AOW-gerechtigd. Bekijkt u de reguliere box 1 belastingschijven en de belastingschijven vanaf uw AOW-leeftijd dan ziet u dat u na uw AOW-leeftijd nog maar ongeveer de helft aan belasting betaalt over de eerste €33.715 van uw inkomen. Een lijfrente laten uitkeren ná uw AOW-leeftijd levert dus netto meer geld op.

– Wanneer u kiest voor het uitstellen van uw lijfrente kan het kapitaal waar u een uitkering van gaat aankopen verder groeien. Bij Brand New Day wordt uw vermogen belegd in aandelen of obligaties en tegen de laagste kosten. Let altijd goed op de kosten, want 1% minder kosten zorgt voor heel wat meer geld later.

– De rente staat nu historisch laag. Daarom keert de bank of verzekeraar waar u de uitkering aankoopt, minder rente op het geld wat u bij hen onderbrengt. Hierdoor krijgt u periodiek een lagere uitkering. Denkt u dat de rente binnen nu en een paar jaar weer gaat stijgen? Stel de uitkering dan nog even uit.

Hoe werkt het precies?

U kunt uw huidige lijfrente overboeken naar Brand New Day. Normaal gesproken rekenen we voor het overboeken van een polis €199 overboekkosten. Maar, eerlijk is eerlijk, een expirerende lijfrente overboeken is voor ons minder werk. Die besparing rekenen we door aan u; we boeken de polis over voor eenmalig €49. Let op: als u nog geen pensioenrekening heeft, komen hier wel nog de (wettelijk verplichte) afsluitkosten van €45 bij.

Geef wel even door dat het een expirerende polis is, dan zorgen wij ervoor dat u slechts €49 aan overstapkosten betaalt. Bel of mail ons als u de polis wil omzetten. U kunt ons van maandag tot en met donderdag bereiken van 8 uur ‘s ochtends tot 9 uur ‘s avonds en vrijdag tot 6 uur ‘s avonds. Geen keuzemenu’s, maar meteen Thomas of Maurits aan de lijn. Of één van de andere collega’s die u net zo goed kunnen helpen.

Uitzonderingen

Zoals bij alles zijn er een aantal uitzonderingen waarbij u een lijfrente eerder dan uw AOW-leeftijd kunt laten uitkeren:

– U heeft voor het laatst premie betaald voor 1-1-2014. In dat geval kunt u de lijfrente laten uitkeren vanaf 65 jaar.

– U heeft voor het laatste premie betaald voor 1-1-2006. In dat geval mag u de volledige waarde gebruiken ter overbrugging.

– U heeft uw polis afgesloten voor 1-1-1992. Dan heeft u waarschijnlijk een oud-regime lijfrentepolis. Deze kunt u laten uitkeren wanneer u maar wilt.

Twijfelt u of een van bovenstaande uitzonderingen van toepassing is op uw polis? Neem dan gerust even contact met ons per e-mail of telefonisch op 020 75 85 300.