Uitgelicht: geen afkoop kleine pensioenen

Pensioenland is in beweging. Elke week verschijnen er meerdere berichten en opinies over dit belangrijke onderwerp. Als extra service lichten we af en toe een onderwerp uit, omdat het volgens ons belangrijk is. Gewoon, in begrijpelijke taal. Deze keer: de afkoop van kleine pensioenen.

Geen afkoop kleine pensioenen
Op 22 november 2016 heeft staatssecretaris Klijnsma de hoofdlijnen bekendgemaakt van een wetsvoorstel. Centraal staat het overdragen van de waarde van kleine pensioenen tussen pensioenuitvoerders. In plaats van het afkopen van die kleine pensioenen.

Aanleiding
Klijnsma heeft eerder aangegeven dat ze het belangrijk vindt dat kleine pensioenen hun pensioenbestemming houden. Dat wil zeggen dat ze liever niet wil dat de kleine pensioenen afgekocht worden. Klijnsma heeft vooral werknemers met veel kortlopende dienstverbanden op het oog, die nu door de voortijdige afkoop weinig pensioen overhouden.

Wat stelt staatssecretaris Klijnsma voor?
Ze stelt voor om het huidige recht om (nieuwe) kleine pensioenen af te kopen, te laten vervallen. Graag ziet ze dat die kleine pensioenen zoveel mogelijk binnen het pensioensysteem blijven door waardeoverdracht te stimuleren.

Wat betekent dat in de praktijk?
Nu hebben pensioenuitvoerders het recht om kleine pensioenen af te kopen. Een pensioen is klein als het per jaar minder dan € 465,94 (2016) bedraagt. Afkopen is een recht van de pensioenuitvoerder, niet van de deelnemer. Het voorstel van Klijnsma neemt dit recht van pensioenuitvoerders weg.

In plaats daarvan krijgen pensioenuitvoerders het recht (geen verplichting) om nieuwe kleine pensioenen over te dragen naar de nieuwe uitvoerder van de werknemer. Dit gebeurt dan zonder tussenkomst en zonder bezwaarmogelijkheid van de betreffende deelnemer. De waarde wordt dus automatisch overgedragen. Niet alleen krijgen pensioenuitvoerders het recht om kleine pensioenen over te dragen, ze worden ook verplicht om inkomende kleine pensioenen (in pensioenjargon: ‘inkomende waardeoverdrachten’) te accepteren.

Bijzonder: de rol van het Pensioenregister
Een bijzonder onderdeel van de plannen van Klijnsma is de manier van informatie-uitwisseling. Het Pensioenregister wordt volgens de plannen een centraal punt om gegevens tussen pensioenuitvoerders uit te wisselen. Pensioenuitvoerders zien in de toekomst in het Pensioenregister of een pensioendeelnemer bij een nieuwe pensioenuitvoerder pensioen opbouwt, zodat ze weten naar welke partij de waarde van het kleine pensioen overgedragen kan worden.

Wat als het pensioen héél klein is?
De hele kleine pensioenen (Klijnsma noemt een afkoopwaarde van 14 euro) komen volgens het wetsvoorstel te vervallen aan de pensioenuitvoerder.

Wanneer treedt de wet in werking?
Beoogde inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel ‘waardeoverdracht klein pensioen’ is 1 januari 2018.

Doorpraten?
We staan voor je klaar. Bel gerust 020 – 75 85 360 of mail even naar mijnpensioen@brandnewday.nl.