Wat te doen met mijn oude pensioen?

Een arbeidsvoorwaarde die je krijgt van jouw werkgever: pensioen. Een mooi extraatje! Als je eerder voor een andere werkgever hebt gewerkt, is de kans groot dat je ook dáár pensioen hebt opgebouwd. We krijgen vaak de vraag of het mogelijk is om deze pensioenpotjes samen te voegen. Daar geven we graag antwoord op. Een waardeoverdracht.[…]

Netto pensioen niet de oplossing voor tekort aan opbouw. Wat dan wel?

Een tekort aan ouderdoms- en partnerpensioen. Dat wil niemand. Toch is er een grote groep werknemers waarbij een tekort aan opbouw is ontstaan. Per 1 januari 2015 is het maximaal pensioengevend salaris gewijzigd naar € 100.000,- (inmiddels per 2018 naar € 105.075,-). Dit is het salaris waarover fiscaal gefaciliteerd pensioen kan worden opgebouwd. Er zijn[…]

Pensioengevend salaris met wel of niet de 30% regeling als onderdeel…

In een beschikbare premieregeling mag pensioen over vrijwel alle onderdelen van het fiscale loon worden opgebouwd. Eén van die onderdelen is de vergoeding voor extraterritoriale kosten volgens de zogenoemde 30%-regeling voor de werknemer die vanuit het buitenland werkzaam is bij een Nederlandse onderneming. Tot 2015 behoorde de 30%-vergoeding niet tot het fiscale loon. Alleen onder[…]

Informatie bedrijfstakpensioenfondsonderzoek en meer…

Werkgevers die de basispensioenregeling bij ons onderbrengen, mogen niet vallen onder de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds. Bij de opstart van de pensioenregeling bij Brand New Day onderzoek je, wellicht samen met de pensioenadviseur, of een verplichtstelling bij een bedrijfstakpensioenfonds van toepassing is. We raden je aan, nu en in de toekomst, na te blijven gaan[…]

Wat is ‘factor A’?

Factor A. Wat is het precies? Wat is factor A? De factor A is de pensioenaangroei in een bepaald kalenderjaar, in pensioenjargon ook wel ‘pensioenaanwas’ genoemd. Wat heb ik eraan? Als je benieuwd bent of je met een lijfrente extra vermogen voor je oude dag mag opbouwen, heb je de factor A nodig. Hiermee kun[…]