Hoe werkt restitutie?

Restitutie. Werkgevers die klant zijn bij Brand New Day Collectief kiezen er vaak voor.

Wat is restitutie?
Je denkt er liever niet over na, maar er is een kans dat een werknemer onverhoopt komt te overlijden voor de pensioendatum. Op zo’n moment wil je als werkgever dat zoveel mogelijk van het pensioengeld dat de werknemer heeft opgebouwd ten goede komt aan de achtergelaten partner. Restitutie zorgt hiervoor.

Is dat uniek, restitutie?
Ja. Dat is een groot verschil met wat verzekeraars dikwijls bieden, want daar gaat het opgebouwde pensioengeld na overlijden van de werknemer meteen naar hun eigen kas. Ter compensatie geeft de verzekeraar een extra bedrag (of korting op de premie) aan de werknemers die nog leven. In pensioenjargon ook wel ‘negatieve overlijdensrisicopremies’ genoemd.

Hoe werkt restitutie?
De werkgever kiest voor restitutie als onderdeel van de pensioenregeling voor de werknemers. Als een werknemer voor de pensioendatum onverhoopt overlijdt, wordt het opgebouwde pensioengeld gebruikt om de uitkering aan de partner zo hoog mogelijk te maken. Restitutie zorgt dat de partner ontvangt wat de Belastingdienst maximaal toestaat (of net iets minder, het hangt immers af van hoeveel pensioengeld is opgebouwd). De module Overlijden (het partnerpensioen) wordt bijvoorbeeld nominaal aangevuld tot het fiscale maximum en stijgt jaarlijks met maximaal 3%. In pensioenjargon wordt zo’n jaarlijkse stijging ook wel ‘indexatie’ genoemd. Als het partnerpensioen is geoptimaliseerd, wordt er aanvullend een tijdelijk partnerpensioen (ANW) aangekocht, dat eventueel ook jaarlijks met maximaal 3% stijgt.

Restitutie geldt voor de gehele pensioenpot van de werknemer. Dus ook voor waarde die de werknemer overdraagt (collectieve waardeoverdrachten én individuele waardeoverdrachten) en het bedrag dat de werknemer vrijwillig bijspaart voor zijn pensioen (de module Pensioen Extra). Bovendien blijft restitutie gelden voor de werknemer waarvoor de werkgever geen premie meer inlegt (bijvoorbeeld omdat de werknemer uit dienst is).

Wanneer is iemand een ‘partner’?
Op deze pagina lees je het antwoord.

Hoe weet Brand New Day wie de partner is?
Restitutie maken we voor zowel de werkgever als de werknemer zo eenvoudig mogelijk. Daarom stellen we pas op het moment van overlijden vast of er sprake is van een nabestaande en, zo ja, wie dat is. De werknemer of de werkgever hoeft ons dus niet te berichten als de relationele status verandert.

Er is maar één uitzondering op die regel, namelijk wanneer de werkgever voor de module Overlijden Extra heeft gekozen. Heb je gekozen voor die module? Neem gerust contact met ons op, dan vertellen we je of het in jouw situatie nodig is om partnerschappen door te geven.

Voorbeeld
Hans verdient € 45.000 per jaar. Hans bouwt al jaren via z’n werkgever pensioen op binnen een pensioenregeling.

Als Hans onverhoopt op z’n 63e overlijdt, laat hij zijn vrouw Linda achter. Inmiddels had Hans € 195.000 aan pensioengeld opgebouwd bij Brand New Day. De werkgever van Hans heeft gekozen voor restitutie, waardoor Linda wel een uitkering krijgt. Die uitkering wordt met de € 195.000 zo hoog mogelijk gemaakt. Dat komt neer op zo’n € 10.000 per jaar.

En als het pensioengeld bij een verzekeraar is opgebouwd? Dan krijgt Linda 0% van het geld. Het komt volledig aan de verzekeraar toe.

Vragen?
Graag doorpraten over pensioen? Of ben je benieuwd naar een rekenvoorbeeld ter vergelijking met een verzekeraar? We staan voor je klaar. Bel gerust 020 – 75 85 370 of mail even naar collectief@brandnewday.nl.