Pensioengevend salaris met wel of niet de 30% regeling als onderdeel…

In een beschikbare premieregeling mag pensioen over vrijwel alle onderdelen van het fiscale loon worden opgebouwd. Eén van die onderdelen is de vergoeding voor extraterritoriale kosten volgens de zogenoemde 30%-regeling voor de werknemer die vanuit het buitenland werkzaam is bij een Nederlandse onderneming. Tot 2015 behoorde de 30%-vergoeding niet tot het fiscale loon. Alleen onder[…]

Informatie bedrijfstakpensioenfondsonderzoek en meer…

Werkgevers die de basispensioenregeling bij ons onderbrengen, mogen niet vallen onder de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds. Bij de opstart van de pensioenregeling bij Brand New Day onderzoek je, wellicht samen met de pensioenadviseur, of een verplichtstelling bij een bedrijfstakpensioenfonds van toepassing is. We raden je aan, nu en in de toekomst, na te blijven gaan[…]

Wat is ‘factor A’?

Factor A. Wat is het precies? Wat is factor A? De factor A is de pensioenaangroei in een bepaald kalenderjaar, in pensioenjargon ook wel ‘pensioenaanwas’ genoemd. Wat heb ik eraan? Als je benieuwd bent of je met een lijfrente extra vermogen voor je oude dag mag opbouwen, heb je de factor A nodig. Hiermee kun[…]

Hoe werkt restitutie?

Restitutie. Werkgevers die klant zijn bij Brand New Day Collectief kiezen er vaak voor. Wat is restitutie? Je denkt er liever niet over na, maar er is een kans dat een werknemer onverhoopt komt te overlijden voor de pensioendatum. Op zo’n moment wil je als werkgever dat zoveel mogelijk van het pensioengeld dat de werknemer[…]