BND Spaarfonds collectief

Met de huidige lage rentestand is het spaarfonds van Brand New Day op dit moment een uitstekend alternatief voor de werknemers die zekerheid wensen. De huidige rentevergoeding bedraagt op dit moment 1,30% netto per jaar. De rente voor het BND Spaarfonds collectief is gekoppeld aan Euro Staatsleningen en wordt elk kwartaal vastgesteld.

Spaarfonds versus direct inkopen van rente-aanspraken
Juist oudere werknemers kunnen profiteren van de hoge rentevergoeding in het spaarfonds. Het direct inkopen van rente-aanspraken is met de huidige rente voor hen nu niet interessant. De lage rente betekent een hoge prijs voor het inkopen van garanties en geeft een laag pensioen. Stel een 58 jarige werknemer wil nu voor € 50.000 kapitaal pensioen inkopen dan levert dit met de huidige rentestand (obv tarief ASR) slechts een ouderdomspensioen op van € 2.511 (70% overgang) per jaar. Indien dezelfde werknemer het bedrag in het Brand New Day Spaarfonds Collectief stopt levert dit bij een ongewijzigde rente en het huidige inkooptarief weliswaar een iets lager pensioen op van € 2.478 (70% overgang) per jaar maar als de rente in de resterende jaren een klein beetje stijgt naar bijvoorbeeld 2% dan ontvangt de deelnemer al een pensioen van € 2.819 per jaar en bij 3% is dit zelfs € 3.173 per jaar.

Restitutie
Een heel belangrijke USP is dat in het Brand New Day Spaarfonds collectief de werknemers blijven profiteren van de restitutie. Dat betekent dat de pot met geld altijd beschikbaar blijft voor de partner mocht de werknemer voor de pensioendatum komen te overlijden. Met dit bedrag wordt het partnerpensioen van de deelnemer geoptimaliseerd. Indien een werknemer gegarandeerde rente-aanspraken heeft ingekocht vervallen deze aanspraken en is het geld dus weg.

Flexibiliteit
Bij de keuze voor het spaarfonds behoudt je als werknemer flexibiliteit ook de keuze hoe je je pensioen wilt inrichten:

  • Kosteloos switchen naar life cycle beleggen blijft mogelijk.
  • Mogelijkheid om doorbeleg-lifecycle te kiezen.
  • Op pensioendatum vrije keuze vaste-, variabele pensioenuitkering of een combinatie.

Conclusie
De vraag wanneer het inkopen van pensioen voor een werknemer interessant is, kan alleen door de werknemer zelf worden beantwoord. Gezien de huidige rentestand lijkt het voor de werknemer nu niet interessant en biedt het BND Spaarfonds Collectief daarom tijdelijk een goed alternatief bij de vraag naar zekerheid. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: garantie van het pensioenkapitaal, restitutie en bij een stijgende rente ontvangt de werknemer direct een hogere rentevergoeding en profiteert van het hogere inkooptarief!