Voortzettingen

In 2016 zijn we gestart met ons proces van voortzettingsvoorstellen. Na de start van Brand New Day PPI in 2012 zijn de eerste voortzettingen per 1 januari,1 februari en 1 maart 2017 al afgerond. We zijn over al onze voortzettingen in 2017 in contact met de pensioenadviseurs en de betreffende werkgevers. Wij hebben de wens[…]

DGA in PPI

Op grond van artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht mag een PPI alleen pensioenregelingen uitvoeren die volgens de toepasselijke wetgeving zijn aangemerkt als arbeidsgerelateerde pensioenregelingen. In de toelichting bij de Wet introductie premiepensioeninstellingen staat dat voor Nederlandse regelingen de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling hierbij “leidend” zijn.  De term “leidend” is hierbij cruciaal;[…]

Pensioengevend salaris met wel of niet de 30% regeling als onderdeel…

In een beschikbare premieregeling mag pensioen over vrijwel alle onderdelen van het fiscale loon worden opgebouwd. Eén van die onderdelen is de vergoeding voor extraterritoriale kosten volgens de zogenoemde 30%-regeling voor de werknemer die vanuit het buitenland werkzaam is bij een Nederlandse onderneming. Tot 2015 behoorde de 30%-vergoeding niet tot het fiscale loon. Alleen onder[…]

Scrabble bedrijfstakpensioenfondsonderzoek en meer…

Werkgevers die de basispensioenregeling bij ons onderbrengen, mogen niet vallen onder de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds. Bij de opstart van de pensioenregeling bij Brand New Day onderzoek je, wellicht samen met de pensioenadviseur, of een verplichtstelling bij een bedrijfstakpensioenfonds van toepassing is. We raden je aan, nu en in de toekomst, na te blijven gaan[…]

Brand New Day biedt marktrentestaffels

In november hebben we je geïnformeerd over onze marktrentestaffels. Met trots kunnen we nu vertellen dat het voeren van een marktrentestaffel door een PPI officieel is goedgekeurd, waardoor werkgevers een aanzienlijk hogere beschikbare premie kunnen toezeggen dan met de standaard beschikbare premiestaffels. Zeer geschikt voor werkgevers die willen overstappen van een gegarandeerde middelloon- of eindloonregeling[…]