Pensioenrichtleeftijd 68

Pensioenrichtleeftijd vanaf 2018 naar 68 jaar Om pensioenregelingen betaalbaar te houden hebben sociale partners enige jaren geleden het pensioenakkoord gesloten. Daarin is afgesproken de pensioen- en AOW-leeftijd te verhogen en mee te laten stijgen met de ontwikkeling van de levensverwachting. Eind 2016 kondigde de overheid aan dat de pensioenrichtleeftijd op 1 januari 2018 omhoog gaat[…]

Stapels post voorkomen?

Om altijd op de hoogte te blijven, onnodige papierstromen te voorkomen en kosten te besparen voor de werkgever, willen wij alle communicatie graag digitaal versturen. Zijn jouw werknemers al akkoord met digitale communicatie?

DGA in PPI

Op grond van artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht mag een PPI alleen pensioenregelingen uitvoeren die volgens de toepasselijke wetgeving zijn aangemerkt als arbeidsgerelateerde pensioenregelingen. In de toelichting bij de Wet introductie premiepensioeninstellingen staat dat voor Nederlandse regelingen de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling hierbij “leidend” zijn.  De term “leidend” is hierbij cruciaal;[…]