Beleggingsbericht Collectief Q3 2017

In dit beleggingsbericht staan de rendementen tot en met het derde kwartaal van 2017 weergegeven. Eerst van de verschillende lifecycleprofielen en daarna van de verschillende beleggingsfondsen. Deze profielen zijn weergegeven voor verschillende leeftijden. Zo ziet u wat het rendement is geweest voor een 45-jarige, 55-jarige en 65-jarige deelnemer.   Rendement per lifecycleprofiel   Gemiddeld jaarlijks[…]

Collectieve waardeoverdracht

Gefeliciteerd! Je gaat de pensioenregeling voor je personeel onderbrengen bij Brand New Day! Daar zijn we erg trots op. Misschien heb je hiervoor bij een andere pensioenuitvoerder een pensioenregeling gehad. Wist je dat het mogelijk is om voor deze regeling een collectieve waardeoverdracht te doen? Collectieve waardeoverdracht, wat is dat eigenlijk? In één zin samengevat:[…]

Nieuwe pensioenkeuzes voor je werknemers

Beste heer/mevrouw, Per 1 januari 2018 wijzigt de pensioenregeling in verband met de Wet verbeterde premieregeling. Jouw werknemers krijgen hierdoor meer keuzemogelijkheden in hun pensioenregeling. Verder zijn de bestaande beleggingssamenstellingen (lifecycles) verbeterd en aangepast aan de nieuwe pensioenrichtleeftijd 68. In deze e-mail lees je wat dit voor je werknemers betekent en hoe wij ze informeren.[…]

BND Spaarfonds collectief

Met de huidige lage rentestand is het spaarfonds van Brand New Day op dit moment een uitstekend alternatief voor de werknemers die zekerheid wensen. De huidige rentevergoeding bedraagt op dit moment 1,30% netto per jaar. De rente voor het BND Spaarfonds collectief is gekoppeld aan Euro Staatsleningen en wordt elk kwartaal vastgesteld. Spaarfonds versus direct[…]