Wijziging invulling beleggingsbeleid per 2016

Het beleggingsbeleid van Brand New Day Collectief is er op gericht om met zo veel mogelijk zekerheid een zo hoog mogelijke pensioenuitkering te bereiken. Om dit uitgangspunt te waarborgen toetsen we regelmatig ons beleggingsbeleid aan de marktontwikkelingen in nauwe samenwerking met externe professionals. Per 2016 passen we de invulling van de lifecycles aan zodat deze nog beter aansluiten bij het uitgangspunt van ons beleggingsbeleid.

Wat gaat er veranderen?

Het beleggingsbeleid van Brand New Day is gebaseerd op 3 pijlers:

 • Inkomenszekerheid
 • Het te verwachten pensioen moet voldoende zijn
 • Kans op onverwachte verliezen minimaliseren

Met de inrichting van de nieuwe lifecycles per 2016 geven we nog beter invulling aan deze pijlers. Daarbij houden we vast aan de bekende “investment beliefs” van Brand New Day. Ten eerste de overtuiging dat een breed gespreide aandelenportefeuille enerzijds en een kredietwaardige obligaties anderzijds in de praktijk de meest efficiënte portefeuille is termen van risico en rendement. Ten tweede dat indexbeleggen een hoger verwacht rendement biedt tegen een lager risico in vergelijk met actief beheer.

Dit betekent de volgende aanpassingen in de lifecycles:

Huidige lifecycle Neutraal Nieuwe lifecycle Neutraal

3 fondsen:

BND Wereld Indexfonds Collectief
BND Staatsobligatie fonds lang Collectief
BND Staatsobligatie fonds kort Collectief

6 fondsen:

BND Wereld Indexfonds Collectief-Hedged
BND Emerging Markets Indexfonds Collectief
BND Small Cap Wereld Indexfonds Collectief
BND Wereld Obligatie Indexfonds Collectief-Hedged
BND Euro Investment Grade Obligatie Indexfonds Collectief
BND Euro Staatsobligatie Lang Collectief

Startallocatie aandelen bij neutraal profiel 70% Startallocatie aandelen bij neutraal profiel 85%
Afbouw vanaf 25 jaar voor de pensioendatum Afbouw vanaf 20 jaar voor de pensioendatum *

* Bij profiel defensief en offensief is afbouw respectievelijk vanaf 22 jaar en 18 jaar voor de pensioendatum

De belangrijkste verbeteringen op een rij

 • Grotere spreiding van de obligatieportefeuille binnen de randvoorwaarde van een goede kredietwaardigheid (minimaal investment grade):
  • Soorten uitgevers en obligaties: zowel staats- als bedrijfsobligaties en covered bonds
  • Geografisch: wereldwijde spreiding uitgevers met afdekking van valutarisico
  • Ruim 8000 verschillende obligaties verspreid over ruim 1300 uitgevers
 • Grotere spreiding aandelenportefeuille:
  • Naast ontwikkelde markten ook opkomende markten
  • Naast large-en midcap bedrijven ook small cap bedrijven
  • Samen ruim 6500 verschillende aandelen uit 47 landen, goed voor ca. 99% van de totale marktkapitalisatie wereldwijd
 • Verbetering risicoprofiel lifecycles:
  • Wijze van risico afbouw en startallocatie aandelen offensiever
  • Hoger verwacht pensioen met beperkt hoger risico
  • Afbouwmoment lifecycle neutraal 20 jaar, offensief 18 jaar en defensief 22 jaar
  • Startallocatie aandelen lifecycle neutraal 85%, offensief 90%, defensief 70

Figuur 1: Neutrale lifecycle 2016

blog plaatje

Wat betekent dit voor de werknemer?

Goed om te weten dat de totale beleggingskosten gelijk blijven. De nieuwe lifecycles betekenen een hoger potentieel rendement en daarmee naar verwachting een beter pensioen. Dit is ook getoetst in een extern geverifieerd model waarbij meer dan 1000 verschillende economische scenario’s zijn doorgerekend.

Wat betekent dit voor de werkgever?

De bestaande keuzemogelijkheden met betrekking tot beleggingsvrijheid wijzigen niet. De volgende beleggingskeuzes zijn mogelijk:

 • Geen beleggingskeuze

  Alles wordt standaard belegd volgens de neutrale lifecycle. De deelnemer heeft geen keuzemogelijkheden.

 • Beperkte beleggingsvrijheid

  De deelnemer kan kiezen uit de defensieve, neutrale of offensieve lifecycle.

 • Maximale beleggingsvrijheid

  De deelnemer kan naast de standaard lifecycles ook voor de ‘vrije lifecycle’ kiezen, dwz. een eigen beleggingsmix opgeven. Optioneel is 100% beleggen in het spaarfonds.

De werkgever kan ook voor een duurzame lifecycle kiezen.

Wat betekent dit voor bestaande klanten?

De nieuwe lifecycles van Brand New Day leveren tegen dezelfde kosten een hoger verwacht pensioen op. En een bredere spreiding. Om die redenen laten wij ook de bestaande werknemers hiervan profiteren. Binnenkort informeren wij de werkgever over de aanpassingen in het beleggingsbeleid. Vervolgens worden de (ex)werknemers persoonlijk geïnformeerd over het gewijzigde beleggingsbeleid en gevolgen voor de lifecycles.