Het DGA pensioen verandert

Het zal geen nieuws voor u zijn. Al enkele jaren wordt er gesproken over het wijzigen van het DGA pensioen. Na lang discussiëren is het nu zeker: het pensioen in eigen beheer vervalt per 1 april 2017. Dit betekent dat u als DGA een belangrijke keuze moet maken. Wat doet u met het pensioen in eigen beheer?

Optie 1: het huidige pensioen in eigen beheer voortzetten
Vanaf 1 april 2017 is het niet meer toegestaan om (een gedeelte van) de winst te reserveren voor het pensioen van de DGA. De per die datum opgebouwde reserve kunt u echter wel premievrij voortzetten. Dit betekent dat de regeling van uw huidige pensioen in eigen beheer niet verandert en uw bedrijf in de toekomst uw pensioen moet uitkeren. Maar vanaf 1 april 2017 reserveren mag niet meer.

Optie 2: afkoop van de pensioenreservering
In 2017, 2018 en 2019 kan het pensioen in eigen beheer of de Oudedagsverplichting fiscaal vriendelijk(er) worden afgekocht. Afkoop van de pensioenreservering heeft twee voordelen.

– U betaalt, afhankelijk van het jaar waarin u afkoopt, over een groot deel van de uitkering geen inkomstenbelasting.
– Er is geen revisierente verschuldigd over de afkoopwaarde.

Details vindt u in onderstaande tabel:

Jaar Gedeelte PEB onbelast Revisierente
2017 34,5% van waarde 31-12-2015 Geen
2018 25% van waarde per 31-12-2015 Geen
2019 19,5% van waarde per 31-12-2015 Geen


Voorbeeld:

De heer Van Beusekom besluit zijn pensioen in eigen beheer af te kopen in 2018. De waarde is dan € 50.000. Per 31-12-2015 was de waarde € 44.000. Over 25% van € 44.000 (€ 11.000) is geen inkomstenbelasting verschuldigd. Het verschil tussen de waarde per 31-12-2015 en 2018 (€ 6.000) is is wel belast. Er moet dus in totaal belasting worden betaald over € 39.000 van de afkoopwaarde van € 50.000.

Omschrijving Bedrag
75% van € 44.000 € 33.000
Waarde 31-12-2015 – waarde afkoopdatum € 6.000
Totaal € 39.000

Waar de waarde van de pensioenreservering niet daadwerkelijk aanwezig hoeft te zijn bij de premievrije voortzetting van het pensioen in eigen beheer of omzetting naar een Oudedagsverplichting, is dit bij afkoop wel het geval. De gehele fiscale waarde van de reservering wordt door het bedrijf uitgekeerd aan de DGA.

Na het afkopen van de pensioenreservering blijft er een (grote) som geld over. Dit bedrag is door de DGA naar privé gehaald. Er is daarom belasting in box 3 verschuldigd. Door te beleggen kunt de vrijgevallen waarde alsnog gebruiken om vermogen op te bouwen.

– Onze beleggingsrekening biedt uitkomst als u wel over het geld wilt kunnen beschikken maar voorlopig wilt beleggen.
– Open een pensioenrekening als u jaar- en/of reserveringsruimte heeft en u in de vorm van een lijfrente in privé pensioen wilt opbouwen.

Of afkoop aantrekkelijk is, hangt af van de specifieke situatie en uw wensen. Laat u hierover goed informeren en vergeet niet de Belastingdienst op de hoogte te stellen als u kiest voor afkoop.

Optie 3: Oudedagsverplichting
DGA’s kunnen er ook voor kiezen de fiscale waarde van de huidige reservering om te zetten naar een Oudedagsverplichting. De nieuwe Oudedagsverplichting lijkt op het pensioen in eigen beheer. Er blijft sprake van een pensioenreservering waarover u binnen uw bedrijf kunt beschikken.

Met de Oudedagsverplichting heeft u verschillende mogelijkheden:

– Tijdens de opbouwfase kan de Oudedagsverplichting op ieder moment fiscaal geruisloos worden voortgezet in een (bancaire) lijfrente. Zoals onze pensioenrekening.
– Bij het ingaan van uw pensioen, heeft u een extra mogelijkheid: er mag een (bancaire) lijfrente worden aangekocht bij een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling.

Is uw huidige pensioenreservering (gedeeltelijk) bij Brand New Day ondergebracht en kiest u ervoor uw pensioen in eigen beheer om te zetten in een Oudedagsverpichting? Uw zakelijke rekening kan gewoon blijven bestaan! Wel moet u de omzetting doorgeven aan de Belastingdienst.

Vergeet in ieder geval niet uw keuze voor de Oudedagsverplichting op tijd door te geven aan de Belastingdienst!

Optie 4: omzetten in een lijfrente
Het is hierboven al even genoemd. Als u het pensioen in eigen beheer heeft omgezet naar een Oudedagsverplichting, kunt u de reservering later omzetten naar een lijfrente. Ook al tijdens de opbouwfase. Door dit te doen, haalt u de reservering van de balans van uw bedrijf en stort u het bedrag in een lijfrente bij een bank, beleggingsinstelling of verzekeraar. U kunt niet langer vrij over de waarde beschikken.

De Brand New Day pensioenrekening biedt uitkomst! Als u al een zakelijke beleggingsrekening bij Brand New Day heeft, kunnen wij – zonder uw beleggingen te verkopen – fiscaal geruisloos en kosteloos de waarde overboeken naar een nieuwe (of al bestaande) pensioenrekening. Heeft u de Oudedagsverplichting nog niet ondergebracht op een rekening bij Brand New Day? Geen probleem. Uw bedrijf kan eenvoudig de waarde storten op een BND pensioenrekening op uw naam.

Overleg met uw accountant of fiscalist
Natuurlijk kiest u voor de optie die het beste aansluit bij uw situatie en wensen. Het is echter niet altijd even eenvoudig om de beslissing te nemen. Er zijn veel aspecten die een rol spelen, zoals de financiële situatie van uw bedrijf, uw leeftijd en de wensen van uw (ex)partner. Om een weloverwogen keuze te maken, kan het verstandig zijn een accountant of fiscalist in te schakelen. Zo weet u zeker dat uw pensioen goed wordt geregeld.