Duurzaam beleggen bij Brand New Day

Bij Brand New Day beleg je voor de lange termijn, waarschijnlijk met het doel om een zo hoog mogelijk rendement te behalen. Maar het behalen van dit rendement mag natuurlijk niet ten koste gaan van de leefbaarheid op aarde. Daarom wordt er steeds vaker gesproken over duurzaam beleggen. Graag vertellen we je onze mening hierover en de mogelijkheden binnen Brand New Day.

Visie op duurzaam beleggen

Wat is duurzaamheid nu eigenlijk? Vrijwel iedereen geeft een andere invulling aan wat hij of zij onder duurzaamheid verstaat. De een vindt een bedrijf al duurzaam wanneer het werkt aan een verbetering van haar milieuvriendelijkheid, terwijl iemand anders een stuk verder gaat en een bedrijf pas duurzaam vindt wanneer er totaal geen negatieve impact is op mens of milieu. Dit maakt het erg lastig om een beleggingsoplossing te bieden die aansluit bij ieders idealen.

Als je belegt in een aandeel van een bedrijf, krijg je een stukje van dat bedrijf in bezit. Je hebt als aandeelhouder recht op uitgekeerde winsten (dividend), maar je kunt als aandeelhouder ook invloed uitoefenen op het beleid van een bedrijf. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het stemrecht van aandeelhouders. Als je een aandeel koopt, doe je dat van iemand die het aandeel voor jou in bezit had. Verkoop je een aandeel? Dan geef je jouw bezit en invloed op dat bedrijf uit handen aan een andere belegger.

Maar hoe kies je de bedrijven waarin je wilt beleggen? Zijn dat de enkele bedrijven die voorlopers zijn op gebied van duurzaamheid, sluit je bedrijven uit die zich hebben misdragen op gebied van duurzaamheid, of zijn dat juist de bedrijven waar je in wilt beleggen om hun beleid te veranderen? Voor dit laatste valt best wat te zeggen, als aandeelhouder van een bedrijf heb je immers stemrecht waarmee je de gang van zaken van een bedrijf kunt proberen te verbeteren. Wie zie je liever in het bezit van stemrecht bij een bedrijf, een belegger met uitsluitend een winstoogmerk of een belegger die ook het belang van een duurzame bedrijfsvoering inziet?

Duurzaam beleggen bij Brand New Day

Bij Brand New Day heb je zelf de keuze of je duurzaam wilt beleggen. Zo kun je bij de aandelen kiezen voor het BND Duurzaam Wereld Indexfonds. Sinds 18 juli 2017 heeft Brand New Day ook een obligatiefonds dat voldoet aan duurzaamheidscriteria, namelijk het BND Euro Obligatie Indexfonds. Dit fonds bestaat voor 50% uit staatsobligaties en voor 50% uit bedrijfsobligaties. Deze staatsobligaties zijn van overheden uit de Eurozone die zich aangesloten hebben bij duurzaamheidsconventies van de Verenigde Naties. Bij de bedrijfsobligaties in dit fonds worden bedrijven die slecht presteren op gebied van duurzaamheid uitgesloten.

Deze duurzame fondsen hebben als doel om net als onze andere indexfondsen het rendement van de markt te behalen, maar sluiten bedrijven uit die de principes van de Verenigde Naties Global Compact ernstig hebben verbroken en geen teken van herstel hebben getoond. Deze principes richten zich onder andere op mensenrechten, hoe met werknemers omgegaan wordt, het milieu en bestrijding van corruptie. Op deze wijze wordt een grote spreiding behouden, wat de risico’s verkleint, maar worden de grootste overtreders uitgesloten.

Onder de bedrijven die uitgesloten worden zitten bekende bedrijven als Volkswagen, die vorig jaar met het dieselschandaal in het nieuws kwam, maar ook Wal-Mart, die vanwege slechte arbeidsomstandigheden en corruptie ook geen al te goede naam heeft op gebied van duurzame bedrijfsvoering.

Maar heeft het uitsluiten van bedrijven nu wel het gewenste effect? Wanneer je een bedrijf uitsluit van belegging heb je immers geen invloed meer op de duurzaamheid van dat bedrijf. Het voordeel hiervan is dat je je niet met een dergelijke onderneming verbonden voelt omdat je het niet in je bezit hebt. Je kunt er ook voor kiezen om juist wél in bedrijven te beleggen die niet aan duurzaamheidscriteria voldoen. Het beleid kan met het stemrecht van de aandeelhouders in ieder geval verbeterd worden.

Vanwege de schaalgrootte van Vanguard, waar de meeste van onze fondsen beleggen, is aardig wat invloed uit te oefenen op het beleid van ondernemingen. Dit doet Vanguard zelf door deel te nemen aan aandeelhoudervergaderingen. Het afgelopen jaar rapporteerde Vanguard dat ze zo’n 170.000 stemmen hebben uitgebracht op beleidsvoorstellen van bedrijven. Ook hebben ze bijna 1.000 contactmomenten met het bestuur van bedrijven gehad. Zowel het stemmen als de contactmomenten doen ze in het belang van de aandeelhouders. Met dit beleid probeert Vanguard de waarde van de beleggingen van al hun klanten op een duurzame wijze te verbeteren.

Verschil in rendement tussen duurzaam en niet-duurzaam?

Tot slot gaan we nog even in op het verschil in rendement tussen duurzaam beleggen en beleggen zonder specifiek duurzaamheidsbeleid. We zien in de grafiek hieronder dat het verschil tussen het rendement van het BND Duurzaam Wereld Indexfonds en het BND Wereld Indexfonds Unhedged (beide zonder afdekking valutarisico) vrij minimaal is. Ook het duurzame fonds slaagt er dus goed in om het rendement van de markt te behalen. Vanguard streeft er immers naar om ook bij het duurzame fonds precies hetzelfde rendement en risico te behalen als de markt.


In het afgelopen jaar deed het BND Wereld Indexfonds Unhedged het overigens wel iets beter dan het duurzame fonds. Dit heeft voornamelijk te maken met de dividendefficiëntie van dit fonds, welke per eind februari 2016 van toepassing is. Hierdoor kan het fonds gebruik maken van belastingverdragen en buitenlandse dividendbelasting verrekenen met de Nederlandse fiscus, wat naar verwachting zo’n 0,40% per jaar oplevert ten opzichte van fondsen die dit belastingvoordeel niet kennen. Het duurzame fonds heeft dit voordeel sinds 27 september 2017 ook, waardoor dit fonds op de lange termijn ongeveer hetzelfde rendement zou moeten behalen als het fonds zonder specifiek duurzaamheidsbeleid.

Concluderend heb je bij Brand New Day dus de mogelijkheid om breed gespreid én duurzaam te beleggen, zonder dat het verwachte rendement sterk afwijkt van de niet-duurzame fondsen.