Dividend uitkeren: wat houdt dat nu eigenlijk in?

Brand New Day streeft ernaar om elk jaar rond eind mei het dividend voor de verschillende fondsen uit te keren. Dat gebeurt niet voor alle fondsen en is ook niet altijd verplicht. Ook wordt er niet altijd dividendbelasting ingehouden. Hoe zit dit nou precies? Wanneer wordt er uitgekeerd en wanneer houden wij belasting in? Wat heeft u hier als klant precies aan? Dat lichten wij graag voor u toe.

Waarom keert mijn beleggingsfonds dividend uit?
De fondsen van Brand New Day zijn vanwege hun fiscale status verplicht om inkomsten uit te keren. Wat zijn die inkomsten dan? Bijvoorbeeld dividend en couponrente. Dividend wordt door bedrijven aan hun aandeelhouders uitgekeerd, zodat de aandeelhouders meeprofiteren van de winsten van het bedrijf. Couponrente wordt door obligaties uitbetaald aan beleggers in die obligaties. Die beleggers hebben namelijk geld uitgeleend en ontvangen daarvoor een vergoeding in de vorm van couponrente.

Welke fondsen keren er in 2017 dividend uit?
Dat zijn er meerdere. Welke wel en welke niet? Dat ziet u in onderstaande tabel.

Fonds Dividend uitkerend? Dividend per participatie
BND Wereld Indexfonds Hedged Ja (sinds 2017) ntb
BND Wereld Indexfonds Unhedged Ja (sinds 2017) ntb
BND Duurzaam Wereld Indexfonds Nee
BND Small Cap Wereld Indexfonds Nee
BND Emerging Markets Indexfonds Nee
BND Euro Obligatie Indexfonds Nee
BND Euro Staatsobligatiefonds Lang Ja ntb
BND Euro Staatsobligatiefonds Lang Inflatie Ja ntb
BND Euro Staatsobligatiefonds Kort Ja ntb
BND Euro Staatsobligatiefonds Kort Inflatie Ja

 

Indexfondsen
Wat opvalt in de tabel, is dat sommige fondsen geen dividend uitkeren. Bij de verschillende indexfondsen komt dat doordat Brand New Day belegt in beleggingsfondsen van Vanguard en die Vanguardfondsen de inkomsten direct herbeleggen in nieuwe aandelen of obligaties. De Vanguardfondsen keren dus geen waarde uit aan de belegger (Brand New Day). De Brand New Day fondsen die in Vanguardfondsen beleggen, ontvangen dus geen dividend en hoeven daardoor zelf ook geen dividend uit te keren. Doordat het dividend herbelegd is, behouden deze fondsen wel hun waarde.

Staatsobligatiefondsen
De staatsobligatiefondsen worden door Brand New Day zelf beheerd en beleggen direct in obligaties die couponrente uitkeren. Deze fondsen moeten dus wel dividend uitkeren. Eén uitzondering daarop is het BND Euro Staatsobligatiefonds Kort Inflatie. Dit fonds hoeft dit jaar geen dividend uit te keren.

Twee nieuwkomers
De oplettende lezer zal zien dat het BND Wereld Indexfonds Hedged en BND Wereld Indexfonds Unhedged sinds dit jaar dividend uitkeren, terwijl ook deze fondsen volledig in fondsen van Vanguard beleggen. Dat dit jaar voor het eerst dividend uitgekeerd kan worden, heeft te maken met de dividendefficiëntie van deze fondsen. Daar kunt u meer over lezen in een eerder artikel op onze blog. Door de speciale fiscale structuur van de Vanguardfondsen waarin belegd wordt, kan de dividendbelasting die door het Vanguardfonds is betaald met de Nederlandse Belastingdienst verrekend worden. De Belastingdienst ziet door deze fiscale structuur van de Vanguardfondsen dat het dividend dat deze fondsen ontvangen eigenlijk voor de beleggers in de Brand New Day fondsen bedoeld is. Het gevolg, naast een hoger rendement voor de klant, is dat het BND Wereld Indexfonds Hedged en BND Wereld Indexfonds Unhedged verplicht zijn om dividend uit te keren.

Leuk, zo’n dividenduitkering, maar is dat gunstig voor mij of juist niet?
Het antwoord op deze vraag is eigenlijk ‘geen van beide’. Het dividend dat een fonds uitkeert, komt uit het vermogen van het fonds zelf. Als een fonds 20 euro waard is en 1 euro dividend aan de klant uitkeert, is het fonds na het uitkeren van dividend nog maar 19 euro waard. Maar, als klant heb je die euro al in je portemonnee zitten, waardoor je in totaal alsnog 20 euro hebt. Aan de waarde op uw rekening verandert dus niets. De waarde kan door de uitkering alleen veranderen als er dividendbelasting ingehouden wordt.

Het dividend dat de Brand New Day fondsen uitkeren, wordt direct en zonder kosten herbelegd in de betreffende fondsen. Zo blijft het dividend belegd en mist u geen rendement. U hoeft het ontvangen dividend hierdoor niet zelf opnieuw te beleggen. Door het uitkeren van dividend daalt het fonds dus wat in waarde, maar krijgt u daar extra participaties van het fonds voor terug. Effectief heeft het uitkeren van dividend dus geen effect op de waarde van de beleggingen.

Dividendbelasting
Voor sommige rekeningen zijn we door de Belastingdienst verplicht om 15% dividendbelasting in te houden. Dat geldt voor rekeningen die niet fiscaal geblokkeerd zijn. Welke rekeningen zijn dat (niet)?

 Type rekening Dividendbelasting
Beleggingsrekening Ja
Kinderrekening Ja
Pensioenrekening vrij vermogen Ja
Pensioenrekening DGA Ja
Pensioenrekening Nee
Pensioenrekening ZZP Nee
Hypotheekrekening Nee
Gouden Handdrukrekening Nee
Opbouwverzekering Nee

Eventueel ingehouden dividendbelasting kunt u terugkrijgen bij de aangifte inkomstenbelasting. Als u deze teruggave weer optelt bij uw rekeningwaarde, komt u dus weer op het oorspronkelijke bedrag aan beleggingen.

Op het financieel jaaroverzicht over 2017 of op uw dividendnota kunt u precies terugvinden of en hoeveel dividendbelasting we hebben ingehouden en weet u dus ook welke getallen u op de aangifte inkomstenbelasting over 2017 kunt invullen. Zo krijgt u ook het laatste restje dividend weer terug en heeft u per saldo geen last of voordeel gehad van de dividenduitkering. Wel zorgt de dividenduitkering ervoor dat de fondsen hun efficiënte fiscale structuur kunnen behouden en de BND Wereld Indexfondsen het dividendlek op kunnen lossen. Al met al toch goede redenen om blij te zijn als er dividend door uw fonds wordt uitgekeerd.